Werkt het betrekken van leerlingen bij beleid op schoolniveau motivatie verhogend?

Wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het vormgeven van beleid en daadwerkelijk invloed hierop hebben, heeft dit positieve effecten voor de leerlingen die direct en actief betrokken zijn. Deze leerlingen ontwikkelen onder meer hun communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen, burgerschapsvaardigheden, hun probleemoplossend vermogen en hun sociale vaardigheden. Leerlingen die niet actief participeren, profiteren hier niet van.

Wel zien we dat op scholen met leerlingenraden zowel participerende als niet-participerende leerlingen aangeven meer gemotiveerd te zijn. Wanneer een school veel mogelijkheden heeft tot leerlingparticipatie heeft dit een positief effect op het schoolklimaat: er wordt minder gepest, leerlingen hebben een betere discipline, de sfeer in de klassen is beter en er is meer draagvlak voor de schoolregels.

Bronnen