Welk effect heeft ict in de les op motivatie?

Ict-middelen kunnen leraren en leerlingen ondersteunen om onderwijs meer op maat aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn digitale logboeken of het bekijken van video’s over de lesstof. Leren op maat, waarbij leerlingen hun leertraject kunnen afstemmen op hun eigen voorkennis, interesse en voorkeuren, blijkt positieve effecten te hebben op de motivatie van leerlingen. Met andere woorden, ict-hulpmiddelen kunnen differentiatie in lesaanbod mogelijk maken.

Het werken met digitale oefenprogramma’s heeft overigens geen positief effect op de motivatie van leerlingen. Leerlingen waarderen vooral de afwisseling tussen deze digitale oefenprogramma’s en papieren boeken.

Bronnen