Welk effect heeft de omgeving op leren?

De omgeving speelt een grote rol bij het maken van verbindingen in de hersenen en heeft dus invloed op het leren. De meest simpele vorm is klassieke conditionering: gedrag wordt aangepast aan gebeurtenissen die zich in de omgeving voordoen, ook wel de Pavlov-reactie genoemd. Als je ongewenst gedrag bestraft en gewenst gedrag beloont, zouden mensen vanzelf gewenst gedrag gaan vertonen.

Het is de vraag of het loont om deze klassieke leersituaties steeds aan mensen op te dringen. Het zou misschien beter zijn om mensen op onderzoek uit te laten gaan en bepaald gedrag wel of niet te belonen in plaats van de straffen: het operant conditioneren. Hiermee verhoog je de motivatie om zelf te exploreren. Lees in De lerende mens verder over leren door straffen en belonen of lees op Kijkinjebrein.nl over het effect van fouten maken op het leren in de hersenen.

Leren door conditionering ontstaat door het belonen of straffen van gedrag met als bijkomend resultaat dat iemand gemotiveerd raakt om bepaald gedrag wel of niet te vertonen. In de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan wordt dit extrinsieke motivatie genoemd. Zij maken een onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit de persoon zelf, waarbij iemand een activiteit wil uitvoeren omdat hij of zij dit leuk of interessant vindt. Lees meer over onderzoek naar motivatie.

Verwijzingen & Bronnen:

  • Bekkering, H. & Helden, J., van der. (2015). De lerende mens. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
  • Kijk in je brein. Leren. Wat gebeurt er in ons brein als we een fout maken?

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief