Wat zijn de ervaringen van scholen met onderzoek naar afstandsonderwijs?

Deze scholen hebben onderzoek ingezet tijdens de periode van afstandsleren om hun onderwijs te evalueren.

  • Het Merletcollege besloot heel bewust om met meerdere enquêtes leerlingen, ouders en leraren te vragen naar hun ervaringen met het onderwijs vóór corona, tijdens het afstandsonderwijs en daarna. De school gebruikt de uitkomsten voor het nieuwe schoolplan.
  • Het Minkema College heeft via meerdere enquêtes gevraagd aan leerlingen en ouders wat werkt en wat beter kan in het afstandsonderwijs. De school gebruikt de uitkomsten om de leraren en leerlingen beter te begeleiden in afstandsonderwijs.
  • Het Dr. Nassau College haalt via de coachgesprekken feedback op bij de leerlingen over hoe zij het afstandsonderwijs ervaren.
  • Het Reynaert College heeft een brief gestuurd naar alle ouders en leerlingen met de vraag om hun tips en adviezen rondom afstands onderwijs met hen te delen.

Meer weten over afstandsonderwijs evalueren?

Deel dit bericht