Wat zie je in een school met een lerende cultuur?

Een lerende cultuur omvat leren op verschillende niveaus: zowel individueel, als team/collectief en de lerende organisatie. De verschillende manieren waarop er geleerd wordt op deze niveaus versterken elkaar en zijn op elkaar afgestemd. Er zijn organisatorische randvoorwaarden vastgelegd om dit mogelijk te maken, zoals de inrichting van de gesprekscyclus en aangewezen tijd voor collegiale ondersteuning.

Als je op een school bent waar een lerende cultuur is dan kunnen je de volgende dingen opvallen. Leraren bezoeken elkaars les en reflecteren samen op elkaars lespraktijk. Binnen de lessen experimenteren leraren met nieuwe werkwijzen. Samen met leerlingen en collega’s reflecteren leraren op de mate waarin het experiment succesvol was. De successen worden openlijk gevierd en fouten worden geaccepteerd en van geleerd voor de toekomst.

Leraren hebben regelmatig contact met hun leidinggevende. Hierin coacht de leidinggevende de leraar en stellen ze samen concrete ontwikkelpunten op. De leraar krijgt feedback van zijn leidinggevende, en andersom, en van andere collega’s. Ook de schoolleiding bevindt zich continu in een leerproces, bijvoorbeeld door regelmatig professionaliseringsactiviteiten te ondernemen en actief feedback te vragen aan collega’s. Daarnaast heeft de schoolleiding een actieve rol om de lerende cultuur te stimuleren. Hierover lees je meer in vraag 4.

Bronnen

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief