Wat is het effect van eigenaarschap op de motivatie van leerlingen?

Zoals de NRO uitlegt, is eigenaarschap van leren “de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces”. Eigenaarschap en motivatie van leerlingen zijn begrippen die sterk samenhangen. Een gevoel van autonomie is bepalend voor de motivatie van leerlingen om te leren.

Motivatie wordt echter ook, samen met betrokkenheid, gezien als startpunt van het eigenaarschap van leerlingen over het eigen leerproces. De mate waarin leerlingen zelfsturend zijn, komt voort uit de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.

Bronnen