Wat is het effect van blended learning op de leerprestaties van leerlingen?

Er is een klein positief effect gevonden op de leerresultaten van alle vakken waarbij contactonderwijs en online onderwijs worden gecombineerd ten opzichte van traditioneel onderwijs of volledig online onderwijs. Het blended maken van het onderwijs zorgt er op zich niet voor dat het onderwijs verbetert. Het positieve effect wordt verklaard door verschillende factoren, zoals het aangeboden leermateriaal bij blended learning, de manier waarop instructies worden gegeven en de (extra) leertijd. Leraren en ontwikkelaars hebben dus een belangrijke taak bij het ontwikkelen en bieden van goede instructiemiddelen en leeractiviteiten.

Een aantal factoren van het digitaal leermateriaal draagt bij aan de leerresultaten:

 • Informatie wordt multimediaal aangeboden (bijvoorbeeld geluidsfragment of video).
 • Het kan authenticiteit toevoegen (bijvoorbeeld een simulatie die de werkelijkheid nabootst).
 • Het heeft een activerende werking (bijvoorbeeld quizzen of leraren reageren op de gemaakte oefeningen).
 • Het materiaal ondersteunt bij zelfstandig werken (bijvoorbeeld inzicht eigen voortgang).
 • Aanpassen aan de behoefte van de leerling; leermateriaal kan een adaptieve digitale content hebben. Ook kunnen leraren gebruik maken van de data van de leerlingen en hun instructies daarop aanpassen.
 • Meer leertijd; de leerling heeft vaak toegang tot meer instructiemateriaal.
 • Instructies via video; de leerling kan de video terugkijken of pauzeren. Hierdoor hebben leerlingen meer controle over de instructies.

Op school is de sociale interactie en het menselijk contact belangrijk. Andere voordelen van face-to-face bijeenkomsten zijn het hoge tempo en snelheid waarmee leraren kunnen reageren, het kan leerlingen helpen beter hun tijd te managen, het kan de betrokkenheid bij een onderwerp verhogen en het kan tot meer creativiteit leiden.

Hieronder tien tips voor blended learning die kunnen bijdragen aan betere leerresultaten.

 • Gebruik instructiemiddelen die een goede kwaliteit hebben.
 • Gebruik instructiemiddelen die passen bij het doel en de inhoud van je onderwijs. Een tip is de les te starten met het benoemen van de leerdoelen.
 • Gebruik instructiemiddelen die authentiek zijn, bijvoorbeeld op het CSG Willem de Zwijger gebruiken ze in de wiskundeles VR-brillen.
 • Stimuleer actieve en diepgaande verwerking van de leerstof door leerlingen te interacteren met de kernaspecten uit de stof, door middel van het ordenen van zinnen, vragen stellen of een invuloefening.
 • Stimuleer actieve en diepgaande verwerking van de leerstof door leerlingen te laten communiceren en samenwerken met medeleerlingen en/of leraren. Marloes Derkse van het Kennemer College geeft als tip: Verdeel de leerlingen in groepjes. De groepje krijgt een eigen slide, waar de link op staat naar een eigen Teamsvergadering. In die vergadering maakt het groepje samen de opdracht en de resultaten vullen ze in op hun slide. Daarna komen we weer bij elkaar om de resultaten te bespreken in de ‘hoofdvergadering
 • Zorg voor een balans tussen zelfsturing, ondersteuning bij zelfsturing en keuzevrijheid voor de leerling.
 • Gebruik quizen, zoals Kahoot en Socrative.
 • Zorg voor afwisseling in de les. Bijvoorbeeld door een mix van werkvormen, een mix van leeractiviteiten, in verschillende leeromgevingen (samen en alleen, offline en online) en met verschillende middelen. Marloes Derksen van het Kennemer College geeft een voorbeeld van een opbouw voor de les.
 • Maak het onderwijsprogramma niet onbedoeld zwaarder, bijvoorbeeld maak duidelijk onderscheid (bij het digitaal aanbieden van stof) in wat verplicht/noodzakelijk is en wat verdiepend/extra is.
 • Werk met betrouwbare digitale middelen en zorg voor adequate technische ondersteuning in geval van problemen.

*Alle tips met de voorbeelden naar studies vind je in tabel 7 van het artikel ‘Blended learning: hype of verrijking van het onderwijs’ van Kennisnet.

Bronnen

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief