Waarom leerdoelen?

Waarom zou ik leerdoelen gebruiken?

Er zijn verschillende redenen om met leerdoelen te gaan werken. Maar wat is in jouw situatie van belang? Het gebruik van leerdoelen helpt je:

 • jouw leerlingen duidelijk te maken wat er van ze verwacht wordt.
 • jouw leerlingen meer eigenaarschap te geven.
 • de bestaande methode los te laten en te variëren met materiaal op basis van de leerdoelen.
 • kritisch naar je programma te kijken.
 • formatief te gaan evalueren.
 • vakoverstijgend te werken.
 • te differentiëren in de les.

Lees verder voor praktijkvoorbeelden en meer informatie

Werkvormen om aan de slag te gaan met het waarom

Zoals je hebt gezien zijn er veel verschillende redenen om met leerdoelen aan de slag te gaan. Belangrijk als je met je sectie aan de slag gaat om samen te bepalen waarom je aan de slag zou willen met leerdoelen. Zo weet je zeker dat je het allemaal over hetzelfde hebt en allemaal hetzelfde wilt bereiken.

 • Schrijf allemaal op post-its wat je verstaat onder leerdoelen, zonder met elkaar te overleggen. 1 element per post-it. Plak het nu op, bijvoorbeeld op het bord of op de muur. Welke elementen hebben jullie allemaal en welke elementen verschillen?

Waarom zou je als sectie aan de slag gaan met leerdoelen?

Je kunt ervoor kiezen zelf aan de slag gaan met leerdoelen in jouw onderwijs. Ook kun je de sectie voorstellen samen te werken.

Door samen te werken met de sectie kun je:

 • het onderwijs op elkaar afstemmen (leerlijnen).
 • duidelijkheid scheppen voor bijvoorbeeld leerlingen van dezelfde jaarlaag of leerlingen die volgend jaar een andere docent krijgen.
 • van elkaar leren (samen is makkelijker).
 • de werklast verdelen.

Lees verder voor praktijkvoorbeelden en meer informatie

Je kunt er nu voor kiezen om te starten met het inzetten van leerdoelen in de klas of eerst met collega’s een leerlijn op te bouwen.

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief