Voortgezet Leren: leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs

Scholen hebben de ambitie leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarbij worden ze geconfronteerd met een snel veranderende samenleving, die nieuwe eisen stelt aan jonge mensen. Dat vraagt continue ontwikkeling van het onderwijs maar ook van de inrichting van de schoolorganisatie. Want succesvol vernieuwen van het onderwijs in de klas kan niet zonder goed personeelsbeleid en een professionele schoolorganisatie.

Professionaliseringsactiviteiten

Voortgezet Leren kent een zeer divers aanbod. Leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders kunnen deelnemen aan een innovatietraject, instrumenten, diverse bijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Innovatietraject

Voortgezet Leren biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een traject waarbij je als school aan de slag gaat met een eigen ontwikkelvraag, passend bij de onderwijsambities van de school. Lees meer over het innovatietraject.

Instrumenten

Wil je als school aan de slag met onderwijskundige ambities en de professionele schoolontwikkeling dan kun je daarbij gebruikmaken van verschillende instrumenten zoals onder andere Spiegel Personeel & School, Schoolfie en het spel We Own the School. Wil je op de hoogte worden gehouden, meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten voor de ontwikkelingen op jouw school. Er zijn diverse soorten bijeenkomsten zoals:

  • werkconferenties
  • masterclasses
  • trainingen
  • leernetwerken
  • congressen

Bekijk de agenda.

Uitwisselen kennis en ervaring

Alle kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen het programma Voortgezet Leren worden bruikbaar gemaakt voor de hele sector en met de sector gedeeld. De praktijkvoorbeelden verschijnen op deze website en in de nieuwsbrief.

Deel dit bericht