Verhoogt differentiëren in de les de motivatie van leerlingen?

Leren op maat, waarbij leerlingen hun leertraject kunnen afstemmen op hun eigen voorkennis, interesse en voorkeuren, blijkt positieve effecten te hebben op de motivatie van leerlingen. Onderzoek toont aan dat convergente differentiatie – differentiatie waarbij alle leerlingen hetzelfde leerdoel dienen te bereiken – de motivatie van leerlingen verhoogt. Bij divergente differentiatie, waarbij leerlingen aan verschillende leerdoelen werken, is niet met zekerheid te zeggen dat dit motivatie verhogend werkt.

Bronnen