Veelgestelde vragen innovatietraject

Voortgezet Leren organiseert innovatietrajecten voor scholen die aan de slag willen met ontwikkeling in de school. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Wil je meer informatie of een advies op maat? Neem dan contact met ons op.

Voor deelname aan het innovatietraject wordt op elke school een werkgroep/projectgroep gevormd

Wat verwacht Voortgezet Leren van de werkgroep van onze school?

In het innovatietraject staat de ontwikkelvraag van jouw school centraal. Dat betekent dat jullie een ambitie hebben, waarmee de werkgroep aan de slag gaat. Praktisch gezien worden er dus uren beschikbaar gesteld voor het team, verwachten wij een actieve deelname aan de groepsbijeenkomsten, is er voldoende steun voor deelname en is de school bereid om de ervaringen te delen met de sector. (Zie ook het onderdeel ‘Wat vraagt deelname’ in het informatiepakket).

Hoeveel uur/FTE moeten wij binnen onze school vrijmaken voor het traject?

De investering in tijd is volledig afhankelijk van de complexiteit van de ontwikkelvraag en andere factoren zoals de grootte van de school, het aantal personen in de werkgroep of de reikwijdte van de gewenste ontwikkeling. Scholen die eerder deelnamen aan het innovatietraject geven aan dat ze ongeveer 80 uur per persoon per jaar inzetten voor hun ontwikkelproces. Een tip voor de werkgroepleden is om een vast vergadermoment (en eventueel ook een ruimte) in te roosteren om met elkaar aan de slag te kunnen gaan.

 

Uit hoeveel personen bestaat de werkgroep binnen onze school idealiter?

Dat is afhankelijk van de complexiteit van de ontwikkelvraag en mag elke school zelf beslissen. De scholen die eerder deelnamen hebben een werkgroep die uiteenloopt van 2 tot 10 personen.

Wat vraagt het innovatietraject van mijn personeel?

Het innovatietraject is een intensief maar ook erg waardevol traject voor de school als geheel. Zo’n ontwikkelproces vraagt niet alleen inzet van de werkgroep, maar ook van betrokken collega’s. Houd er rekening mee dat de personen uit de werkgroep input en ondersteuning nodig hebben van hun collega’s in de school om de ontwikkeling duurzaam te kunnen maken. En ook: hoe breder gedragen de ontwikkeling is, hoe beter.

Wat is de verhouding tussen onze eigen ontwikkelvraag en die van de andere scholen?

Het innovatietraject is gericht op het werken aan jullie eigen ontwikkelvraag. Ook komt daar kennisdeling bij: het delen van ervaringen en inzichten met andere scholen met soortgelijke ontwikkelvragen. Tijdens de groepsbijeenkomsten staat deze kennisdeling centraal. De scholen binnen de groep zijn elkaars ‘kritische vriend’. Voor de eigen ontwikkelvraag krijgt elke school een projectteam van Voortgezet Leren toegewezen. Zij zijn beschikbaar om ondersteuning, instrumenten, handreikingen en tools te bieden.

Scholen in het innovatietraject vormen samen een innovatiegroep

Hoe vindt de indeling van scholen in de innovatiegroep plaats?

Scholen worden gekoppeld aan andere scholen op basis van het ontwikkelthema en/of op basis van de informatie uit de intake.

Wat kan ik verwachten van de groepsbijeenkomsten?

Voorop staat het delen van kennis, inspiratie opdoen en leren van en met elkaar. De precieze invulling van de groepsbijeenkomsten wordt iedere keer op maat gemaakt op basis van de behoefte van scholen  en kan dus elke keer anders zijn.

Wie zijn er aanwezig van onze werkgroep bij de groepsbijeenkomsten?

Vanwege het belang van kennisdeling tijdens het traject en binnen het programma als geheel, vragen wij dat er altijd minimaal twee (dezelfde) personen van de werkgroep per school aanwezig zijn. Na de bijeenkomst vergemakkelijkt dit namelijk het terugkoppelen naar de werkgroep in jouw school en de continuïteit van het proces.

Mag ik iemand anders naar de bijeenkomst sturen?

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf aanwezig te zijn, is het belangrijk dat er in elk geval een collega aanwezig is. De bijeenkomsten worden zo vroeg mogelijk gepland, zodat je die afspraken meteen in je agenda kunt vrijhouden.

Elke school wordt ondersteund door een projectteam van Voortgezet Leren

Wat houdt de ondersteuning door het projectteam in?

Het projectteam van Voortgezet Leren is ingericht om het proces van de ontwikkeling in de school te begeleiden en kennis en tools aan te reiken. Dat betekent dat het team jullie school zal begeleiden tot het zélf vinden van het antwoord. Elke school is namelijk anders en er bestaat dan ook geen blauwdruk die op elke school toepasbaar is. De ondersteuning voor jouw school is dan ook volledig op maat en toegespitst op jullie specifieke situatie.

Wat zijn voorbeelden van de ondersteuning die jullie bieden?

Voorbeelden van ondersteuning zijn sessies gericht op het verhelderen van een visie, het omgaan met weerstand, rollen en verantwoordelijkheden binnen een team, of diverse communicatiestijlen binnen een team. Ook het maken van een tijdlijn voor het ontwikkelproces of een mijlpalensessies (‘Wat moet ik wanneer af hebben?’) hoort hierbij. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld ook meedenken over de organisatie van een studiedag. Neem contact op met ons voor een advies op maat. Het projectteam organiseert daarnaast samen met de scholen de groepsbijeenkomsten en zorgt voor de invulling van deze bijeenkomsten.

Voortgezet Leren biedt de mogelijkheid aan om externe expertise in te zetten

Welke experts of expertise is beschikbaar?

Zowel binnen als buiten de VO-raad is veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van onderwijs(ontwikkeling). Kijk voor een indruk op de websites van Voortgezet Leren en de VO-raad. Wanneer er behoefte is aan kennis of expertise op een specifiek vlak, zal het projectteam binnen ons netwerk en zo nodig daarbuiten op zoek gaan naar de juiste personen die jouw school kunnen helpen.

Wat houdt begeleiding door externe experts in?

Een externe expert is vaak een (voormalig) schoolleider die ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelproces vanuit zijn/haar ervaring in de praktijk. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit coaching, advies of het geven van een training of workshop. Je kunt denken aan ondersteuning voor het schrijven van een schoolplan of het organiseren van draagvlak.

Hoe regel ik het inzetten van expertise?

De school krijgt een zogenoemde ‘strippenkaart’ die geldig is tijdens de hele duur van het innovatietraject. Deze strippenkaart staat voor een aantal uur aan ondersteuning door experts binnen het programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een workshop of sessie binnen jouw school, coaching door een externe expert of een workshop voor jouw studiedag. Het projectteam benadert de expert en maakt de (financiële) afspraken. Gezamenlijk stemmen we de inhoudelijke invulling af.

Activiteiten buiten het innovatietraject

Wat zijn voorbeelden van (andere) activiteiten in het programma Voortgezet Leren?

Het programma Voortgezet Leren biedt het hele jaar door diverse activiteiten voor bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, HR-medewerkers en ander ondersteunend personeel. Dat varieert van congressen, werkconferenties, masterclasses en leerlingsessies tot leergangen en digitale trainingen. Kijk voor een overzicht in de agenda.

Praktische/financiële vragen over het innovatietraject

Is het innovatietraject gesubsidieerd?

Het programma Voortgezet Leren is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van OCW.

Is er financiering beschikbaar voor onze school? Moet ik een subsidieaanvraag daarvoor indienen?

Met de subsidie van het ministerie van OCW worden al het personeel, kennis en overige expertise die het programma gebruikt, ingekocht en worden alle activiteiten zoals het innovatietraject gefinancierd. Dat betekent dat de ondersteuning richting deelnemende scholen altijd in praktische zin is en niet financieel. Je hoeft als school dan ook geen aparte subsidieaanvraag te doen. Het deelnameformulier invullen is voldoende om je interesse kenbaar te maken.

Krijg ik compensatie voor het uitroosteren van mijn leraren?

Er is geen (financiële) compensatie voor het uitroosteren beschikbaar. Daar staat tegenover dat wij het volledige innovatietraject kosteloos aanbieden, inclusief de strippenkaart. Daarnaast is deelname aan het grootste deel van de activiteiten buiten het traject ook kosteloos, zoals trainingen en masterclasses.

Mag ik met meerdere vestigingen van mijn school meedoen?

Het is mogelijk om met meerdere vestigingen (met elk een eigen BRIN-nummer) van één school deel te nemen aan het innovatietraject, met elk hun eigen ontwikkelvraag. Elke vestiging krijgt een eigen projectteam toegewezen. Wanneer twee vestigingen niet over een eigen BRIN-nummer beschikken, kan er altijd overlegd worden over de mogelijkheden.

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief