Uitleg over de gebruikte schalen in de vragenlijst

Learner Agency staat voor ‘eigenaarschap’: Met eigenaarschap bedoelen we de mate waarin leerlingen zich eigenaar voelen van hun leerproces. Voor eigenaarschap zijn twee schalen:

  • Eigenaarschap, doelen: de mate waarin leerlingen zelf kunnen kiezen voor hun leerdoelen.
  • Eigenaarschap, uitvoeren: de mate waarin leerlingen voelen dat ze zelf beslissen hoe ze hun leerdoelen bereiken.

Responsiveness of the structure staat voor ‘responsief’`: met responsief bedoelen we de mate waarin de leerling het gevoel heeft dat de school en de lessen zich aanpassen aan zijn/haar behoeften en interesses. Voor responsief zijn twee schalen:

  • Responsief, interesses: de mate waarin de lessen worden aangepast aan de interesses en belevingswereld van leerlingen.
  • Responsief, leerbehoeftes: de mate waarin lessen worden aangepast aan de behoeften van de leerlingen (gevoeld, of door de leraar gezien.

Dialogue staat voor ‘dialoog’: Met dialoog bedoelen we de mate waarin de leerling voelt in dialoog te staan met anderen in de school. Voor dialoog zijn drie schalen:

  • Dialoog, leraar: de kwaliteit van de interacties tussen leraar en leerling, de mate waarin de leraar beschikbaar is voor dialoog en de mate waarin de leering zich gekend voelt.
  • Dialoog, medeleerling: mogelijkheden tot dialoog met medeleerlingen en kwaliteit van die dialoog.
  • Dialoog, technologie: kwaliteit van de interacties van leerlingen met technologie binnen de school.

Ga naar de uitleg