Aan de slag met welbevinden

Het welbevinden van leerlingen en leraren heeft sinds de coronacrisis steeds meer aandacht gekregen. Het welbevinden van leerlingen is, samen met de motivatie, een belangrijke pijler om tot leren te komen. Het welbevinden van leraren hangt onder meer samen met werkdruk en werkplezier en speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid en het behoud van leraren voor het vak. Hoe stimuleer je het welbevinden op jouw school? Bekijk het aanbod op deze pagina en gebruik de handvatten om aan de slag te gaan.