Stappenplan

Icoon 5, stappenplanOp basis van de ontwikkelstrategie die je hebt gekozen maak je een plan. In dit plan formuleer je concrete resultaten die je wilt bereiken. Bepaal welke acties je wilt ondernemen, wie en wat je daarvoor nodig hebt en hoe de rollen en verantwoordelijkheden belegd zijn. Bedenk hoe je nu al kunt inspelen op eventuele obstakels. Plan alvast tussentijdse evaluatiemomenten in om de voortgang op je beoogde resultaten te monitoren.

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

  • Welke concrete resultaten willen we behaald hebben aan het einde van het jaar?
  • Welke tussenresultaten of mijlpalen moeten we bereiken om deze jaarresultaten te realiseren?
  • Welke acties zijn hiervoor nodig? Welke acties gaan we als eerste uitvoeren?
  • Wie is verantwoordelijk voor welke actie?
  • Op welke manier gaan we tussentijds evalueren?

Tools

De volgende tools kun je inzetten binnen deze fase:   

  • Het ontwikkelplan innovatietraject geeft ondersteuning in het vormgeven van het ontwikkelproces. Bij elke stap zijn handige hulpvragen toegevoegd die je aan het denken zetten. Wat willen wij en waarom?
  • De voortgangssheet is een tool om het gesprek binnen je school over de voortgang van de ontwikkeling aan te gaan. Door het invullen van indicatoren kun je zien hoe de ontwikkeling ervoor staat, of de gewenste resultaten worden behaald en waar nog actie nodig is.

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe andere scholen deze fase hebben aangepakt? Lees ter inspiratie het volgende praktijkvoorbeeld: 

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen: 

  • Bij kennisgedreven werken staat het maken van onderbouwde keuzes centraal. Dit kan richting geven aan het opstellen van een gedegen stappenplan.
  • Cyclisch werken is onderzocht en in kaart gebracht door William Edward Deming. In zijn PDCA-cyclus staan kwaliteitsborging en –verbetering voorop. Binnen het onderwijs gaat het hierbij zowel om organisatorische als inhoudelijke ontwikkelingen.

Deel dit bericht