Stappenplan maken

Wat gaan jullie doen?

Op basis van de ontwikkelstrategie kunnen jullie het stappenplan maken. In dit plan formuleren jullie de concrete resultaten die jullie willen bereiken. Welke acties gaan jullie ondernemen om de resultaten te behalen? En hoe verdelen jullie de rollen en verantwoordelijkheden?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Welke concrete resultaten willen jullie behaald hebben aan het einde van het jaar?
 • Welke tussenresultaten en mijlpalen moeten jullie behalen om deze jaarresultaten te realiseren?
 • Welke concrete acties zijn hiervoor nodig? Welke acties gaan jullie als eerste uitvoeren?
 • Wie is verantwoordelijk voor welke actie?
 • Op welke momenten gaan jullie tussentijds evalueren?
 • Hoe passen deze werkzaamheden in jullie schoolplanning? Houd rekening met bijvoorbeeld toetsweken, examens, vakanties, studiedagen en projectweken.

Inspiratie

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en door inzichten uit onderzoek:

Tools en instrumenten

In deze fase kunnen jullie de volgende tool inzetten:

 • Welke acties ga je precies wanneer ondernemen om de ontwikkeling tot een goed eind te brengen? Met het stappenplan projectplanning maken ontdek je hoe je samen met collega’s een projectplanning maakt.
 • Het werkblad ontwikkelplan geeft ondersteuning in het vormgeven van het ontwikkelproces. Bij elke stap zijn handige hulpvragen toegevoegd die jullie aan het denken zetten. Wat willen jullie precies en waarom?

Checklist

Hebben jullie deze fase doorlopen? Bekijk de checklist en ga na of jullie aan alle onderdelen hebben voldaan.
Jullie hebben een stappenplan geformuleerd waarin in ieder geval staat:

 • wat de tussendoelen en einddoelen zijn.
 • welke acties jullie gaan uitvoeren en wie de actiehouders zijn.
 • wat de duidelijke mijlpalen en deadlines zijn.
 • wanneer de tussen- en eindevaluatie plaatsvindt.
 • hoe de stappen aansluiten op de ambitie, de beginsituatie, de context van de school en de ontwikkelstrategie en hoe het past binnen de jaarplanning van jullie school.

Reflectie

Maak tijd voor een korte evaluatie, voordat jullie door gaan naar een volgende fase. Bespreek de volgende vragen:

 • Hoe ging het maken van het stappenplan? Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Welke leerpunten van het proces nemen jullie mee naar de volgende fase? Wat willen jullie behouden? Wat willen jullie verbeteren?
 • Hebben jullie collega’s voldoende op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de vervolgstappen in het ontwikkelproces?
 • Zitten jullie nog op de juiste weg of moeten er zaken bijgesteld worden?
 • Hebben jullie een plan en planning voor de volgende fase?

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief