Aan de slag met schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een cyclisch en continu proces, waarbij je verschillende fasen doorloopt. Dit instrument helpt je om aan de slag te gaan met een ontwikkeling op jouw school.

Hoe werkt het?

Bekijk de fasen van schoolontwikkeling, bepaal samen met collega’s waar jullie je in het ontwikkelproces bevinden en welke fase op dit moment aandacht nodig heeft. Klik vervolgens op die fase voor relevante hulpvragen, tools, praktijkvoorbeelden én inzichten uit onderzoek.

Icoon 1, ambitieAmbitie
In deze fase bepaal je waar je op korte en lange termijn naartoe wilt. Waar streef je naar? Waarom streef je daarnaar? En waarom is dat nu relevant?

Icoon 2, analyse beginsituatie

Analyse beginsituatie
Om te weten hoe je naar de nieuwe situatie toe kunt bewegen, moet je eerst weten waar je nu staat. Dat vereist een goede analyse van je beginsituatie. Wat gaat goed en wat kan beter?

Icoon 2, analyse contextAnalyse context
Om het ontwikkelproces vorm te geven, is het belangrijk om te weten hoe de context van de school eruit ziet. Hoe zit de organisatie in elkaar? En hoe worden beslissingen genomen?

Icoon 4, ontwikkelstrategieOntwikkelstrategie
In deze fase kies je een ontwikkelstrategie. Kies je voor een traject met een strakke planning of voor een meer organisch traject? En benader je de verandering top-down of bottom-up?

Icoon 5, stappenplanStappenplan
In het stappenplan formuleer je concrete resultaten en acties. Wie of wat heb je nodig om stappen te kunnen zetten? En hoe beleg je bijvoorbeeld de rollen en verantwoordelijkheden?

Icoon 6, implementatie, verbindingImplementatie en verbinding
In deze fase is er aandacht voor de vordering binnen de ontwikkeling en de betrokkenheid binnen de school. Hoe hou je samen bijvoorbeeld hetzelfde doel voor ogen?

Icoon 7, evaluatie, borging, doorontwikkelingEvaluatie, borging en doorontwikkeling
Evaluatie en borging zijn belangrijke onderdelen in een ontwikkeling. Evalueer daarom samen met de betrokkenen. Wat hebben de genomen stappen tot nu toe opgeleverd?

Meer weten?

Heb je vragen over (fasen van) schoolontwikkeling? Stuur een mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht