EIGENAARSCHAP VAN LEERLINGENFORMATIEVE CULTUURMAATWERK ORGANISEREN

Zelfvertrouwentool

Zelfvertrouwentool

Met deze zelfvertrouwentool meet je in hoeverre het zelfvertrouwen van je leerlingen verandert.

Hoe werkt het?

Deze korte vragenlijst meet in hoeverre leerlingen zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen als het gaat om schoolwerk. Je kunt de algemene vragenlijst doen en/of de vragenlijst aangepast naar specifiek vak/activiteit. Voorbeelden van stellingen uit deze vragenlijst naar specifieke vakken zijn: ‘Ik weet zeker dat dit jaar alles voor wiskunde me wel zal lukken’ en ‘Ik kan bijna alles bij Nederlands, als ik het maar blijf proberen’. Zo werkt het:

  1. Voorbereidingen rondom het formulier (bijvoorbeeld toestemming vragen voor het afnemen van de vragenlijst).
  2. Het formulier uitleggen en laten invullen door de leerlingen.
  3. Analyseren met behulp van Excel.
  4. Interpreteren van de resultaten.
  5. Vervolgstappen uitdenken op basis van de resultaten.

Meer weten?

Heb je vragen over deze zelfvertrouwentool? Neem dan contact op via info@voortgezetleren.nl of 030 – 232 4880.

Deel dit bericht