Zelfregulatietool

Vraag: Ik wil weten in hoeverre de zelfregulatie bij mijn leerlingen verandert.

Doel: Inzicht geven in de manier waarop en mate waarin leerlingen zelfregulatiestrategieën toepassen in het onderwijs.

Doelgroep: leraren

Herkomst: Project Leerling 2020 (Schoolinfo)

Korte omschrijving: In welke mate gebruiken leerlingen zelfregulatiestrategieën in het onderwijs? Van de stellingen in de vragenlijst zijn er 15 schalen te maken, waarbij elke schaal één concept meet, bijvoorbeeld planning of doorzettingsvermogen. De schalen zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken en het is dus mogelijk om één of meerdere schalen af te nemen bij de leerlingen. Aan de hand van de gemiddelde scores per schaal kan antwoord worden gegeven op de vraag in welke mate leerlingen zelfregulatiestrategieën gebruiken in het onderwijs.

Ga naar de zelfregulatietool.


Downloads

Stappenplan