Workshop: Hoe geef je systematisch leiding aan onderwijsontwikkeling?

November 17, 2020Online13.30 - 16.00
Workshop: Hoe geef je systematisch leiding aan onderwijsontwikkeling?

In de huidige tijd zijn veel scholen gericht op kortetermijnoplossingen die een impuls geven aan het (hybride) onderwijs. Als schoolleider is het echter jouw rol om te blijven investeren in onderwijsontwikkeling op de langere termijn. Uit onderzoek blijkt dat scholen zich beter ontwikkelen als zij kennisgedreven werken. Dat wil zeggen: reflecteren op hun onderwijs, van elkaar leren en ervaringen en inzichten uit onderzoek en literatuur benutten bij de ontwikkeling van hun onderwijs.

Het is daarbij belangrijk om te kiezen voor een systematische aanpak, waarbij alle docenten worden betrokken en gebruik wordt gemaakt van de kennis die beschikbaar is. Op die manier wordt het verbeteren van het onderwijs onderdeel van het beroep van de docent. Een cultuur gericht op kennisgedreven werken geeft leraren daarnaast de ruimte zich daarin te ontwikkelen en professionaliseren. Bij het realiseren van zo’n cultuur speelt de schoolleider een belangrijke rol.

Wat kan je verwachten?

Anje Ros laat tijdens deze workshop zien hoe schoolleiders kennisgedreven onderwijsontwikkeling kunnen organiseren. Anje gaat in op de vraag hoe je als schoolleider kunt bevorderen dat leraren van elkaar leren en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Na de presentatie ga je samen met de andere schoolleiders aan de slag. Met behulp van een scan krijg je zicht op waar jouw team staat en wat de volgende stap is in de ontwikkeling naar een cultuur waarbinnen schoolleider en leraren kennisgedreven werken. Met de bijbehorende interventiekaarten bepaal je hoe je deze stap kunt zetten.

Anje Ros is lector bij Fontys Hogescholen op het thema Goed leraarschap, Goed leiderschap. Ze doet onderzoek naar de school als lerende organisatie, kennisgedreven onderwijsontwikkeling en de rol van (gespreid) leiderschap en is een veelgevraagd spreker op deze thema’s.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor schoolleiders. Het is aan te raden om de workshop met meerdere collega’s te volgen, dan is de impact het grootst.

Wanneer?

De workshop vindt online plaats op 17 november, van 13.30 tot 16.00 uur.

De kosten

Deelname aan deze workshop is kosteloos.

Meedoen?

Je kunt je hier tot vrijdag 13 november aanmelden.

Vragen?

Heb je vragen over deze workshop? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan