Webinar: Peoplemanagement

June 30, 2020online15.45 - 17.00
Webinar: Peoplemanagement

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en ruimte krijgen om opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Als teamleider kun jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren door goed peoplemanagement. In dit webinar deelt hoogleraar Eva Knies de meest recente inzichten over peoplemanagement in het onderwijs. Daarnaast ga je in gesprek over de vraag hoe peoplemanagement kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen.

Wat kan je verwachten?

Tijdens het webinar komende de volgende thema’s aan bod:

  • De manier waarop je als peoplemanager kunt bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen van de school.
  • Het verschil tussen het HRM-beleid zoals de organisatie het voor ogen heeft, het HRM-beleid zoals het door schoolleiders geïmplementeerd wordt en het HRM-beleid zoals het door docenten ervaren wordt.
  • De dubbele rol van teamleiders in het ondersteunen van leraren; aan de ene kant door de implementatie van het HRM-beleid en aan de andere kant door de manier van leidinggeven aan het team.
  • De manier waarop teamleiders en docenten samen betekenis geven aan HRM-praktijken.
  • Factoren die peoplemanagement in de praktijk bevorderen of juist belemmeren.

Je kunt je vragen stellen en reacties geven via de chat. Dr. Jasmijn van Harten zal de vragen in de chat beantwoorden.

Over de spreker

Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met HRM in de publieke sector, vooral in het onderwijs en de zorg, en de rol van leidinggevenden op verschillende niveaus. Eva verzorgt ook het ontwikkeltraject Peoplemanagement dat dit najaar van start gaat.

Voor wie?

Het webinar is voor teamleiders in het voortgezet onderwijs.

Wanneer?

Dinsdag 30 juni 2020 van 15.45 tot 17.00 uur.

De kosten

Deelname aan het webinar is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier aan. Je ontvangt een dag voor het webinar een link naar de omgeving waarin het webinar wordt georganiseerd.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van het webinar of het programma Voortgezet Leren? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant:

Geïnteresseerd?

Meld je hier aan