VERANDERAANPAK

Stappenplan SMART jaardoel opstellen

Stappenplan SMART jaardoel opstellen

Jullie gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Daarvoor hebben jullie een verandervisie en doelen geformuleerd. Maar wat willen jullie precies bereikt hebben eind van het jaar? Door het SMART formuleren van het jaardoel kunnen jullie de ambitie concreet en meetbaar maken. Ontdek aan de hand van dit stappenplan hoe je dit doet.

Hoe werkt het?

Download het stappenplan en doorloop samen met de werkgroep of het projectteam alle stappen. Na de werksessie:

  • heb je samen met betrokken collega’s de jaardoelen bepaald.
  • heb je de jaardoelen SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit stappenplan? Stel je vragen door te mailen naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80. En bekijk ook de andere tools.

Deel dit bericht