RV-toetsen maken? Pak de ruimte en neem nu de tijd!

RV-toetsen maken? Pak de ruimte en neem nu de tijd!
Esther van Hinsberg

De resultaatverbeteringstoets (RV) biedt leerlingen die op 4 juni horen dat ze gezakt zijn, een laatste kans om alsnog hun diploma te halen. Op Niekée Roermond weten ze al wanneer en hoe ze die RV-toets maken, afnemen en nakijken.

Leerlingen die nog niet geslaagd zijn, mogen voor twee of drie (zie kader) vakken deelnemen aan een RV-toets. Leerlingen die wel zijn geslaagd maar hun cijfer willen verbeteren, mogen daar ook de RV-toets voor gebruiken. Scholen maken de toets zelf en moeten deze zoveel mogelijk op het hele PTA van het betreffende vak baseren. Veel schoolleiders willen voorkomen dat leraren onder hoge tijdsdruk RV-toetsen moeten maken. Op Niekée bedachten ze daar een oplossing voor.

Knopen doorhakken

Esther van Hinsberg is schoolleider van Niekée, dat twee afdelingen op één locatie heeft: Niekée-vmbo en Agora (vmbo, havo en vwo). De school is onderdeel van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). “Toen bekend werd dat we de RV-toetsen moeten maken, hebben we met alle directeuren binnen de stichting gebrainstormd over onze aanpak”, vertelt Esther. “Willen we een RV-toets per vak en per niveau binnen de stichting maken of per locatie? Omwille van tijd en efficiency hebben we besloten dat elke school zijn eigen RV-toetsen maakt. Daarnaast richten we een vierogenprincipe in door scholen in de stichting aan elkaar te koppelen. Vakdocenten van de gekoppelde scholen kunnen dan samenwerken en overleggen over de RV-toetsen die ze maken.”

Uitwisseling over RV-toetsen

Ben jij leraar en wil je met collega’s van andere scholen uitwisselen over het maken van RV-toetsen? Op 3 juni van 15:30 – 16:30 uur organiseren we een digitale uitwisseling voor leraren over RV-toetsen. Samen met andere leraren ga je in gesprek over bijvoorbeeld de vorm en inhoud van de RV-toets. Meld je aan.

Vierogenprincipe

De scholen die onderdeel zijn van SOML verschillen qua onderwijsaanbod en grootte. Esther: “Wij zijn bijvoorbeeld een kleine school zonder vaksecties en de (mentale) druk op leraren kan groot zijn. Zij moeten in hun eentje een toets maken die de waarde heeft van een centraal examen. Het vierogenprincipe betekent dat leraren van mijn locatie nu overleggen met een vakdocent van een andere locatie. Doordat de ander meekijkt met het maken en nakijken, borgen we de kwaliteit en het niveau van de toets en staan leraren er niet alleen voor.”

“Doordat de ander meekijkt met het maken en nakijken, borgen we de kwaliteit en staan leraren er niet alleen voor.”

Een 6,4 of een 6,5?

Jasper Hesseling geeft Engels in de bovenbouw van havo/vwo op Agora en weet al dat hij voor één havoleerling een RV-toets moet maken. Daarom zocht hij contact met een vakdocent Engels van een andere school binnen de stichting. “Zij maakt een RV-toets op vwo-niveau en ik stuur mijn toets naar haar om mee te lezen”, aldus Jasper. Aan een andere collega heeft hij gevraagd om straks de nagekeken toets te controleren. Jasper: “Mijn leerling staat nu een 6,4 gemiddeld en wil dat cijfer verbeteren. Het technische aspect is spannend, wanneer is iets een 6,4 of 6,5? Als ervaren leraar weet je wel wanneer iets voldoende of goed is, maar dit is net iets officiëler. Daarom maak ik graag gebruik van de kwaliteiten van deze collega, waarvan ik weet dat zij de door mij nagekeken toets met een strenge blik zal beoordelen.”

“De tijd die er nu is, gebruiken we om alleen RV-toetsen te maken waarvan zeker is dat ze nodig zijn”

Gebruik de ruimte

Jasper weet al hoe hij de RV-toets wil opbouwen en voelt daarbij weinig tijdsdruk. Dat komt volgens Esther doordat de tijd die er nu is, gebruikt wordt om alleen RV-toetsen te maken waarvan zeker is dat ze nodig zijn. Maar ook na 4 juni is er volgens haar nog voldoende tijd om RV-toetsen te maken. “Als school heb je de neiging om het herkansingsproces van het centraal examen te volgen”, zegt ze. “Maar dat zou betekenen dat je binnen een week na de uitslag alle RV-toetsen moet afnemen. Wij hebben gezegd: we hebben de ruimte, dus we gebruiken de ruimte. Leraren hebben na 4 juni nog bijna twee weken de tijd en dat is te doen. We hebben namelijk besloten om de toetsen tussen 15 en 18 juni af te nemen.”

Relativeer en heb vertrouwen

Esther vertelt dat de lengte van de RV-toetsen nog wel een flink discussiepunt tussen de schoolleiders was. “Dat komt doordat we gewend zijn aan de ‘waarde’ van een centraal examen dat makkelijk drie uur kan duren. De meningen verschillen, maar vanwege corona en de RIVM-maatregelen gaat de voorkeur uit naar zo kort mogelijk, net als de schoolexamens. Dat laten we aan de leraren over.” Jasper schat in dat zijn leerling een uur nodig heeft voor de RV-toets. Hij vindt dat je als leraar vooral moet relativeren en het belang van de leerlingen voor ogen moet houden. “Ik kijk naar het PTA en pak drie disciplines samen. Ik laat mijn leerling naar een korte film kijken en luisteren. Daarna moet ze een schrijfopdracht maken, om er tot slot over te discussiëren. Ik denk dat je als leraar vertrouwen moet hebben in je eigen ervaring en kwaliteit.”

Voorbereiding zonder stress

Nu de afspraken rondom het proces van de RV-toetsen zijn gemaakt, kunnen de ouders en leerlingen geïnformeerd worden. Esther: “We houden ouders en leerlingen continu via e-mail, Magister en onze website op de hoogte. Ze kennen de slaag- en zakregeling en weten dat de RV-toetsen komen. We kunnen hun nu laten weten tot wanneer leerlingen zich kunnen opgeven voor deze laatste toetsen en wanneer we die afnemen.” Esther is tevreden over de procedure rondom de RV-toets en de gemaakte afspraken. “Met het vierogenprincipe bewaken we de kwaliteit en ons besluit om niet direct na 4 juni met de RV-toetsen te beginnen, geeft rust. Zo bereiden de leraren zonder al te veel stress deze laatste toetsen voor.”

Richtlijnen

  • De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zo veel mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak.
  • Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of die zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee RV-toetsen. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen normaliter al twee herkansingen doen (het beroepsgerichte profielvak en één avo-vak). Zij mogen daarom voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen.
  • De RV-toetsen worden afgenomen na afronding van het schoolexamen in het betreffende vak, vanaf 5 juni 2020 tot de laatste dag voorafgaand aan de periode van de zomervakantie die voor de betreffende regio is vastgesteld.
  • Een RV-toets telt voor 50 procent mee voor het eindcijfer van een vak. Voor leerlingen die een RV-toets maken, is de toets dus een belangrijke bepaler van het eindcijfer. Je middelt het RV-resultaat (op één decimaal) van je leerling met zijn/haar SE-resultaat (op één decimaal). Met een RV-toets kan het eindcijfer voor de leerlingen hoger worden of gelijk blijven. Als het eindcijfer inclusief RV-toets lager uitvalt, telt de RV-toets namelijk niet mee en wordt de uitslag bepaald op het eindcijfer van het SE.
  • Qua tijd geeft Cito als richtlijn dat je uit kan gaan van de tijd die normaal voor een centraal examen staat. Deze tijd zou je kunnen zien als maximale toetstijd waarbinnen de opgaven te maken zijn. De afnametijd is de keuze van de school.
  • Volgens artikel 19 van het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020, moet het werk van de resultaatverbeteringstoets ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard worden door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. Dat geldt ook voor de opgaven van de RV-toetsen.
  • Het verschijnsel RV-toets is nieuw en het resultaat kan zeer betekenisvol zijn voor een leerling. Het resultaat kan het verschil uitmaken tussen slagen en zakken. Gezien het mogelijk grote belang van de RV-toets is het verstandig de procedure zorgvuldig te beschrijven. Zie hiervoor ook de handreiking Uitvoering diplomering examenjaar 2020.
  • Zie voor meer informatie ook het het servicedocument en de aanvulling op het servicedocument.

Deel dit bericht

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden:

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief