Puzzel het model

Puzzel het model

Aantal deelnemers: 4 tot 20

Wat heb je nodig: strookjes papier, lijm, plakband, stiften, flipovervellen en verschillende ruimtes waar de subgroepen apart van elkaar kunnen werken

Duur: 20 minuten

Door de methode ‘Puzzel het model’ te gebruiken, laat je deelnemers zelf een logisch model ontdekken door te redeneren en te analyseren. Deze werkvorm is geschikt voor modellen van minimaal zes stappen. Het mag een stappenplan zijn of een wat complexer model in stroomschema’s. Het model is bij voorkeur nieuw voor de groep of in ieder geval niet uitgebreid van tevoren bestudeerd.

Stappenplan

  • De trainer tekent een leeg model na op een flipovervel.
  • De trainer verdeelt de groep op in subgroepen. Zij krijgen een stift en een flipovervel mee.
  • Iedere subgroep tekent een leeg model na op het flipovervel.
  • Iedere groep krijgt strookjes mee, die in willekeurige volgorde zijn gebundeld, met daarop de stappen van het model.
  • De cursisten gaan met hun groepje het model samenstellen op hun flipovervel.
  • Als een subgroep het onderling eens is en alle strookjes heeft neergelegd, plakken ze de strookjes vast op het flipovervel.

Deze werkvorm komt uit het boekje Samen sterker – hoe deel ik mijn kennis met collega’s. In dit boekje staan nog meer werkvormen beschreven.

Deel dit bericht