STRATEGISCH HRM

Denktanksessie: passend personeelsbeleid bij het organiseren van latere selectie

May 19, 2022Online15.00 - 16.30
Denktanksessie: passend personeelsbeleid bij het organiseren van latere selectie

Vanuit het NP Onderwijs heeft het Ministerie van OCW in 2021 en 2022 een subsidie beschikbaar gesteld voor scholen die heterogene klassen willen starten, uitbreiden of doorontwikkelen. Deze is veel aangevraagd in de eerste ronde afgelopen november, en sinds 7 maart vindt de volgende inschrijfronde plaatst. Veel scholen zijn dan ook bezig of gaan binnenkort aan de slag met heterogene klassen, met onder meer het doel om latere selectie te organiseren. Wat vragen heterogene klassen of andere vormen van latere selectie van de leraren en hoe kan de organisatie hen daarin ondersteunen? In deze sessie denken we daar samen met scholen over na. De kennis die we opdoen in deze sessie willen we gebruiken om scholen verder te helpen op dit thema. Denk je mee? Meld je aan.

Achtergrondinformatie

Bekende vormen om latere selectie te organiseren zijn: een dakpanklas van 1 of 2 jaar, klassen waar leerlingen van drie niveaus samen in zitten of zelfs een hele brede heterogene onderbouw waar alle niveaus samen les krijgen. De verschillende vormen bieden mooie voordelen voor leerlingen. Tegelijkertijd brengen deze vormen van onderwijs vaak ook uitdagingen met zich mee, niet in de laatste plaats voor leraren. Zo vraagt lesgeven aan een heterogene klas bijvoorbeeld andere vaardigheden van een docent dan lesgeven aan een homogene klas. Hierbij is het dan ook zaak dat leraren zich professioneel (blijven) ontwikkelen.

Voor het realiseren van latere selectie, waarbij leraren hiertoe voldoende toegerust zijn, is passend personeelsbeleid nodig. Hoe bouw je aan de kennis, vaardigheden, motivatie en ruimte bij leraren om latere selectie in de school in te bedden? In deze sessie proberen we nog beter zicht te krijgen op werkzame elementen en uitdagingen die rond dit onderwerp spelen. We zijn op zoek naar scholen die relatief recent (1 tot 5 jaar) zijn gaan werken met vormen van later selecteren en hierbij hebben gekeken naar welke ondersteuning medewerkers nodig hebben. Welke uitdagingen kwamen jullie hierbij tegen? En vooral: wat werkt wél?

Wat kan je verwachten?

In een sessie van 1,5 uur verkennen we samen de werkzame elementen en de uitdagingen die komen kijken bij de organisatie van latere selectie en het hierin ondersteunen van de medewerkers.

Wat levert het op?

Na deze sessie heb je kennis en ervaringen over latere selectie met de deelnemende scholen uitgewisseld.

Voor wie?

Schoolleiders, leraren en OOP die zich bezighouden met latere selectie en wat daarvoor nodig is van onderwijsprofessionals.
Voor dit gesprek zijn we op zoek naar scholen die relatief recent (1 tot 5 jaar) zijn gaan werken met vormen van later selecteren.

Wanneer?

Donderdag 19 mei van 15:00 tot 16:30 uur.

Kosten

Deelname aan deze denktanksessie is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan