Online workshopmiddag voor en door collega’s: leren van elkaars lespraktijk

Online workshopmiddag voor en door collega’s: leren van elkaars lespraktijk
Lia Nijdam (l) en Marisca Beekman

Een online workshopmiddag voor onderlinge kennisuitwisseling, hoe organiseer je dat zo laagdrempelig mogelijk? Lees hoe Marisca Beekman en haar collega’s dit aanpakten.

CSG Bogerman in Sneek liep tijdens de lockdowns tegen een flinke uitdaging aan. Hoe de leraren ook hun best deden met de online lessen, de motivatie van de leerlingen nam af. Volgens Marisca Beekman, afdelingsleider havo bovenbouw, ontstond hierdoor een gevoel van onmacht: “De leraren waren heel betrokken en staken veel energie in het afstandsonderwijs. Maar als je weinig terugkrijgt, loop je erop leeg. Hoe kun je leerlingen betrokken en gemotiveerd houden? In de wandelgangen en tijdens diverse overleggen voerde deze vraag de boventoon. Daarom had ik eind januari een ad-hocoverleg met de afdelingsleider vwo en de coördinatoren.”

Tien leraren

Tijdens dit overleg maakten Marisca en haar collega’s een lijstje van leraren die de leerlingen wel betrokken wisten te houden bij hun online lessen. “We noteerden gewoon wat we wisten. Dus: welke collega is goed met welke online tool en vindt het leuk om deze te gebruiken? Zo kwamen we op zo’n tien leraren en het idee om een online workshopmiddag te organiseren”, vertelt Marisca. “De betreffende leraren reageerden allemaal enthousiast op onze vraag of zij een workshop wilden geven. Voor hen was het een kans om te laten zien waar zij zoveel energie in hadden gestoken en succes mee hadden.”

Eigen lespraktijk

Marisca en haar collega’s wisten een programma met workshops samen te stellen over LessonUp, Nearpod, Microsoft Teams, ItsLearning, Mentimeter, tools voor formatieve evaluatie en tools voor het maken van instructiefilmpjes. De workshopgevers waren vrij om te bepalen hoe zij invulling gaven aan hun workshop. Marisca: “We gaven hun alleen de opdracht om te laten zien hoe zij vanuit de eigen lespraktijk een tool inzetten: maak het heel concreet, zodat deelnemers er de volgende dag direct mee aan de slag kunnen”.

“Wij gaven de workshopgevers de opdracht om vanuit hun eigen lespraktijk te laten zien hoe zij een tool inzetten.”

Facultatieve deelname

De workshops vonden plaats op een dag die al voor innovatie was gereserveerd. “Zo’n dagdeel kunnen de leraren besteden aan eigen ontwikkeling of ontwikkeling van lesmateriaal. Er waren sowieso geen lessen, waardoor alle leraren konden deelnemen aan de workshopmiddag. Wij kozen echter voor facultatieve deelname om het laagdrempelig te maken”, legt Marisca uit. “Naast de collega’s havo bovenbouw stuurden wij ook de andere afdelingen een uitnodiging. Daarin gaven wij aan: er valt veel te halen en te zien. Het is geen verplichting, maar voel je welkom.” De workshopmiddag via Microsoft Teams begon met een motiverend openingswoord door de rector. “Haar boodschap was: onderwijs doe je samen. Van elkaar en elkaars lespraktijk leren is daar een onderdeel van. Vervolgens konden de deelnemers twee workshops kiezen, die een half uur tot drie kwartier duurden.”

Enthousiaste gebruiker

Lia Nijdam, docent Frans, is een enthousiaste gebruiker van LessonUp: “Ik vond het superleuk om gevraagd te worden om een workshop te geven. Je hebt eer van je werk en krijgt directe feedback van je collega’s. Sommigen waren huiverig om online tools in te zetten, omdat het nieuw voor hen was. Na mijn workshop vertelden sommigen mij dat het nu wel lukt. Meerdere collega’s gingen ermee aan de gang en deelden lessen in hun sectie. Ook krijg ik nog steeds vragen van collega’s. Het is voor hen gewoon makkelijker om een collega zo’n vraag te stellen, dan een onbekende.”

Veilige setting

Ook Marisca is tevreden over het resultaat van de workshopmiddag: “Ik schat in dat van havo en vwo zeker driekwart van de leraren heeft deelgenomen en van de andere afdelingen minimaal de helft. We hebben bewust geen evaluatieformulieren verspreid, want dat voelt misschien als een verplichting. Toch heb ik veel positieve geluiden gehoord. Bij een workshop zitten mensen die soortgelijke vragen hebben. Daarmee creëer je een veilige setting, waarin mensen niet bang zijn dat zij een domme vraag stellen. Bovendien staan de workshops online en worden ze nog steeds bekeken. ”

“Met een workshop creëer je een veilige setting, waarin mensen niet bang zijn dat zij een domme vraag stellen.”

Onderlinge kennisuitwisseling

Een vervolg op de workshopmiddag staat voorlopig niet op de planning. “Door het hybride onderwijs is de situatie nu weer heel anders. De leraren staan in een spagaat door de combinatie van fysiek en online lesgeven. We willen ze niet extra belasten”, aldus Marisca. “En andere vormen van onderlinge kennisuitwisseling stimuleren we altijd. Binnen de vakgroepen bijvoorbeeld vindt veel overleg plaats. Hoe pak jij iets aan? Hoe kan ik dat doen? Dat gesprek is er. Normaliter organiseren we ook wederzijdse lesbezoeken. Dat gaat momenteel niet, maar het uitwisselen van ‘good practices’ kan wel. Zo kunnen collega’s elkaar altijd inspireren.”

Tips van Marisca

– Houd het simpel en organiseer binnen een bekend medium. In ons geval was dat Microsoft Teams. Daarmee zorg je ervoor dat collega’s makkelijk de weg vinden. Het hoeft niet glamoreus, als het maar functioneel is.
– Laat de mensen die successen ervaren met digitaal onderwijs in de spotlight staan. Geef hun een podium. Dat mes snijdt aan twee kanten: enerzijds erkenning voor de collega die succes boekt met alles dat hij of zij al heeft geïnvesteerd en anderzijds houd je het laagdrempelig voor de collega’s die nog wat tips kunnen gebruiken.
– Laat de workshops gaan over de lespraktijk.
– Tot slot: gewoon doen!

Meer lezen

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp of wil je tips en ervaringen delen met andere collega’s? Op Edualdo.nl delen leraren en schoolleiders uit het vo én po hun vragen en antwoorden over allerlei onderwerpen.

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden:

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief