DOORSTROOM

Online voorlichtingsavond: zo pakt het Almere College het aan

Online voorlichtingsavond: zo pakt het Almere College het aan
Susan Zandbergen (l) en Tessa Wiers

Het Almere College in Dronten organiseert online voorlichtingsavonden voor groep 8-leerlingen. Interactie en persoonlijk contact staan daarbij centraal. Lees hoe de school dit aanpakt.

Ondanks de coronamaatregelen wil het Almere College toekomstige leerlingen en hun ouders een zo goed mogelijk beeld van de school geven. Daarom organiseerde rector Susan Zandbergen met haar team in oktober en november online voorlichtingsavonden: “Ouders meldden zich via onze website aan en vervolgens ontvingen zij een brief met aanvullende informatie en de Zoom-link. Een online voorlichtingsavond is echt anders dan online lesgeven. De leerlingen en ouders hebben bijvoorbeeld geen account. Daardoor kunnen zij zonder camera inloggen en zijn zij niet zichtbaar. Je weet dus niet hoe groot je publiek is en het blijft een beetje anoniem. Toch hebben we ons best gedaan het zo persoonlijk mogelijk te maken. Uit de reacties van ouders en leerlingen bleek dat dat erg gewaardeerd werd.”

Chat

Voor de voorlichtingsavonden werd de aula ingericht als studio en werd er een script geschreven. “Het online programma bestond onder meer uit een voorlichtingsfilm en een toelichting op onze onderwijsvisie. Ook beantwoordden twee leerlingen vooraf voorbereide vragen, die de onderbouwcoördinator aan hen stelde”, vertelt Susan. “Tijdens het hele programma konden de bezoekers bovendien via de chat vragen stellen. Deze werden door een leraar via chat beantwoord of live door de leerlingen tijdens het interview.”

Almere college voorlichtingsavond

Interactie

Door het interview en de chatfunctie ontstond een goede balans tussen informatieverstrekking en interactie. “Je hebt de neiging om veel informatie te geven, maar online is het moeilijker om de aandacht van je publiek vast te houden. Daarom moet je niet te veel zenden en voldoende mogelijkheid tot interactie bieden. Die les hebben wij echt geleerd”, aldus Susan. “Ook vond ik het spannend om de leerlingen de vragen te laten beantwoorden. Maar zij weten precies hoe het eraan toegaat op school en kunnen dat goed in hun eigen woorden overbrengen.”

“Je moet niet te veel zenden en voldoende mogelijkheid tot interactie bieden”

Livestream

De interactieve online voorlichtingsavond sluit goed aan op de onderwijsvisie van het Almere College. “Wij zijn een ontmoetingsschool. Binnen ons onderwijsconcept is het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs met persoonlijke aandacht te bieden. Dat zit in coaching, maatwerk en leerlingen de ruimte geven in hun leerproces: zaken waar je een gevoel bij moet hebben en waarover je met elkaar in gesprek wilt. Het is lastig om dat online uit te dragen”, legt Susan uit. “Het paste niet binnen onze visie om alleen een film te maken. Wij wilden een livestream, zodat onze leraren en leerlingen in contact konden komen met toekomstige leerlingen en ouders.”

Interview

Onderbouwcoördinator Tessa Wiers was nauw betrokken bij de online voorlichtingsavonden: “Ik hielp met de voorbereiding en organisatie. En tijdens de voorlichtingsavond verzorgde ik het interview met telkens twee andere leerlingen. Leerlingen kunnen helder overbrengen hoe zij school ervaren en dat geeft een goed beeld. Waar nodig ondersteunde ik hen met het geven van relevante informatie. Bijvoorbeeld door ze onze website te laten benoemen, waarop een 3D-tour staat.”

“Wij wilden een livestream, zodat onze leraren en leerlingen in contact konden komen met toekomstige leerlingen en ouders”

Persoonlijk

Een uitdaging was om het persoonlijk te maken. “Wij noemden iedereen bij de voornaam en spraken de bezoekers op een informele manier aan. Bijvoorbeeld: ‘Jammer dat je niet fysiek aanwezig kunt zijn, maar fijn dat je er online bij bent.’ En als een basisschoolleerling via chat een vraag stelde, zei ik: ‘Deze vraag komt van …’”, legt Tessa uit. “Uit de reacties die wij op de voorlichtingsavonden ontvingen, bleek dat bezoekers het interview sprekend, informatief en soms wat statisch vonden. Dat is goede feedback, waar wij iets mee kunnen.”

Scherm

Groep 8-leerling Hasse bezocht een online voorlichtingsavond en vond dat echt anders: “Ik vond het moeilijk om me een half uur op het scherm te focussen. Ook zie je niet de school in het echt en dat is jammer. Je kijkt naar leraren en leerlingen die uitleg geven, maar je kunt geen gesprek voeren. Ze legden wel goed uit wat er op school gebeurt. Ik heb zelf ook een vraag via WhatsApp gesteld en daar gaven de leerlingen antwoord op. Na afloop heb ik de 3D-tour gedaan. Dat was heel leuk. Toch heb ik nog niet zo’n goed beeld van het Almere College, dus ik wil het graag een keer echt zien.”

Nieuwe normaal

Ook andere leraren leverden een bijdrage aan de online voorlichtingsavond. “Je hebt weliswaar minder leraren nodig, maar zij hebben een intensieve rol. Een sessie duurt ongeveer drie kwartier en dan moet het ook echt staan”, vertelt Susan. “Normaliter verzorgen leraren een proefles of quizje in hun eigen vakgebied. Nu zijn zij host en moeten zij de onderwijsvisie van school uitdragen. Of zij beantwoorden vragen via chat. Dat was even wennen, maar het is inmiddels het nieuwe normaal.”

Tips

Susan heeft een aantal tips voor andere scholen die online voorlichtingsavonden willen organiseren:

  • “Laat de livestream regelen door een professioneel bedrijf. Wij zijn tijdens een sessie drie minuten uit de lucht geweest. Dat kan leiden tot verlies van publiek en afbreuk doen aan je verhaal.
  • Start op tijd met voorbereiden. Onze voorlichtingsavonden begonnen om 19.00 uur en wij waren vanaf 14.00 uur bezig met opbouwen en oefenen.
  • Laat leerlingen aan het woord. Het geeft meerwaarde als zij in hun taal uitleggen hoe zij de dingen ervaren. Wij gaan dat ook bij fysieke voorlichtingsavonden erin houden.”

Meer lezen

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp of wil je tips en ervaringen delen met andere collega’s? Op Edualdo.nl delen leraren en schoolleiders uit het vo én po hun vragen en antwoorden over allerlei onderwerpen.

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden:

Meld je aan