Onderwijs op afstand: met feedback van knelpunten naar succesfactoren

Onderwijs op afstand: met feedback van knelpunten naar succesfactoren
Arjan van der Wart voor een lege aula.

Leerlingen op het Minkema College willen meer digitale lessen, meer overzicht en meer interactie. Dat blijkt na twee enquêtes onder leerlingen en ouders over het afstandsonderwijs. Met de uitkomsten voert de school verbeteringen door.

Verwarring

“Wat de leerlingen eigenlijk het liefst willen, is terug naar school”, zegt afdelingsleider Annet van de Wouw. “Eens te meer blijkt hoe belangrijk school is als sociale ontmoetingsplek. Leerlingen willen gezien worden en missen de interactie met klasgenoten en leraren.” De school besloot om na één week afstandsonderwijs via een enquête aan de leerlingen te vragen wat zij ervan vonden en welke knelpunten er waren. “Op onze vmbo-locatie werken de leerlingen met Google Classroom en op de locatie havo/vwo zijn de meeste leerlingen op Magister aangewezen”, aldus Annet. “Leraren gebruikten in de eerste week afstandsonderwijs beide digitale leeromgevingen en dat leverde verwarring op.”

Serieuze reacties

Onderwijs-op-afstand-met-feedback-van-knelpunten-naar-succesfactoren

Annet van de Wouw

Om het afstandsonderwijs bij te sturen en aan te passen, realiseerde de schoolleiding zich dat er feedback van de leerlingen nodig was. Hoeveel tijd besteden ze nu per dag aan hun schoolwerk? Zijn de weektaken per vak duidelijk? En bieden de leraren genoeg digitale lessen aan? Maar liefst 900 leerlingen gaven antwoord op deze en andere meerkeuzevragen die samen met de communicatieadviseur werden geformuleerd en via Google Forms naar alle leerlingen werden gemaild. “Ik vind het hartverwarmend dat we zo veel serieuze reacties kregen in deze hectische tijd”, zegt Annet. “Het is een representatieve uitkomst die ons heeft geholpen om snel verbeteringen door te voeren.”

Input verzamelen

“We zitten nu in een situatie die ons dwingt om iets nieuws te doen”, zegt Arjan van der Wart, directeur onderwijs. “Dit is hét moment om input te verzamelen en te achterhalen wat goed gaat en wat beter kan.” Het voordeel van Google Forms is dat de uitkomsten in een cirkeldiagram worden weergegeven waardoor je in één oogopslag ziet wat de knelpunten zijn. Annet en de acht andere afdelingsleiders van de school pakten de verwerking van de twee open vragen op. “Daarna hebben we alle uitkomsten en tips vertaald in tien succesfactoren voor ons afstandsonderwijs”, zegt ze. “Zo is het belangrijk dat leraren de opdrachten en instructies ruim op tijd klaarzetten. En we hebben de vakdocenten gevraagd om alles zo veel mogelijk op één plek te bundelen en niet tussentijds te veranderen.”

“Dit is hét moment om input te verzamelen en te achterhalen wat goed gaat en wat beter kan”

Complimenten en tips

Om na te gaan wat de leerlingen merkten van het werken aan deze succesfactoren, werden deze na een week bij de ouders en leerlingen getoetst. Arjan: “We vroegen om elke succesfactor met een cijfer (1 is het minst positief, 4 is het meest positief) te beoordelen. Ook wilden we weten welke leraren een compliment en/of tip verdienden.” Wederom was de respons goed: zo’n 700 leerlingen en 400 ouders stuurden de tweede vragenlijst retour. Van de ouders wilde de school ook weten of de begeleiding van hun kind lukt. Circa 70 procent van de ouders geeft aan dat dat goed gaat. “Ongeveer 65 procent is tevreden over de organisatie van ons onderwijs op afstand”, zegt Annet. “En 75 procent van de ouders is positief over onze communicatie.”

Meer interactie

Uit de enquêtes blijkt ook dat leerlingen en ouders zes van de tien succesfactoren positief beoordelen. Vakdocenten die veel betrokkenheid tonen, digitaal les geven en leuke instructiefilmpjes maken, krijgen de meeste complimenten. “Veel ouders geven aan dat hun kind behoefte heeft aan minder opdrachten en meer interactie en lessen met uitleg”, vertelt Annet. “Ook valt er winst te behalen qua stroomlijning van de opdrachten en instructies. We werken met weekoverzichten en voegen nu een kolom toe waarin staat of de opdracht in Magister of in Classroom staat. Ook moeten de vakdocenten zich nog beter tot de essentie van de lesstof beperken. Dat zijn dus aandachtspunten om nu aan te werken.”

“Vakdocenten die veel betrokkenheid tonen en instructiefilmpjes maken, krijgen de meeste complimenten”

Communicatie met ouders

Hoewel de meeste ouders positief zijn over de communicatie van de school, wil Annet daar in de eerstvolgende nieuwsbrief extra aandacht aan besteden. “Sommige ouders weten onze nieuwsberichten feilloos op onze website en op social media te vinden, terwijl andere aangeven mailtjes niet te hebben gelezen”, zegt ze. “De vraag is dus hoe je iedereen dan toch bereikt. Ook gaan we met de schoolleiding bespreken hoe we ouders kunnen ondersteunen bij de begeleiding van hun kind”, vult Arjan aan. “Ouders hebben hoge verwachtingen van ons, maar de structuur van een ‘normaal’ lesrooster ontbreekt. Ze waarderen dan ook dat we deze enquête hebben gestuurd; ze voelen zich gehoord en we hebben laten zien dat we benaderbaar zijn.”

Begeleiding van leraren

De schoolleiding gebruikt de uitkomsten van de enquêtes natuurlijk ook om de leraren te begeleiden. Zo hebben Annet en de andere afdelingsleiders nauw contact met de sectieleiders. Zij gaan ook met alle sectieleiders videobellen om ervaringen uit te wisselen. Arjan: “De enquêtes leveren goede feedback op en we informeren alle leraren via een briefing over de uitkomsten, de complimenten, de tips en de tops. Ook vragen we de vakdocenten die al mooie instructiefilmpjes maken hun minder digitaal vaardige collega’s te helpen. We zijn met iets nieuws bezig en dat is heel intensief. Het is mooi dat ouders en leerlingen het waarderen dat we hen feedback vragen om op een goede manier te kunnen bijsturen.”

Enquêtes van het Minkema College

Het Minkema College neemt deel aan een innovatietraject van Voortgezet Leren met als thema ‘Formatieve cultuur’.

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp of wil je tips en ervaringen delen met andere collega’s? Op Edualdo.nl delen leraren uit het vo én po hun vragen en antwoorden over allerlei onderwerpen, zoals lesgeven op afstand.

Deel dit bericht

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

Contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden:

Meld je aan voor de nieuwsbrief