Observatietool

Vraag: Ik wil inzicht krijgen in het onderwijs op school aan de hand van lesobservaties.

Doel: Lesobservaties bedoeld om op een systematische manier in kaart te brengen hoe een bepaalde onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in de lespraktijk.

Doelgroep: leraren

Herkomst: Project Leerling 2020 (Schoolinfo)

Korte omschrijving: Deze tool helpt om via lesobservaties op een systematische manier in kaart te brengen hoe een bepaalde onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in de lespraktijk. Lesobservaties hebben een bepaalde focus. Na analyse kan je iets zeggen over de mate waarin leraren bijvoorbeeld differentiëren en waarin er keuzevrijheid wordt geboden aan leerlingen. Daarnaast kan na analyse iets over de verschillende manieren waarop een onderwijsvernieuwing wordt ingevuld door leraren.

Ga naar de observatietool

Vraag: Ik wil inzicht krijgen in het onderwijs op school aan de hand van lesobservaties.

Doel: Lesobservaties bedoeld om op een systematische manier in kaart te brengen hoe een bepaalde onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in de lespraktijk.

Doelgroep: leraren

Herkomst: Project Leerling 2020 (Schoolinfo)

Korte omschrijving: Deze tool helpt om via lesobservaties op een systematische manier in kaart te brengen hoe een bepaalde onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in de lespraktijk. Lesobservaties hebben een bepaalde focus. Na analyse kan je iets zeggen over de mate waarin leraren bijvoorbeeld differentiëren en waarin er keuzevrijheid wordt geboden aan leerlingen. Daarnaast kan na analyse iets over de verschillende manieren waarop een onderwijsvernieuwing wordt ingevuld door docenten.

Ga naar de observatietool


Downloads

Stappenplan