ORGANISATIEONTWIKKELINGPROFESSIONELE LEERCULTUURVERANDERAANPAK: VAN PILOT NAAR DUURZAME ONTWIKKELINGLERARENSCHOOLLEIDERS

Oberservatietool

Oberservatietool

Met deze observatietool kunnen lesactiviteiten, docentgedrag en leerlinggedrag geobserveerd worden in de les.

Hoe werkt het?

In onderzoek zijn lesobservaties bedoeld om op een systematische manier in kaart te brengen hoe een bepaalde onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in de lespraktijk. Een lesobservatie in onderzoek is dus niet ‘kijken wat er in de les gebeurt’, maar heeft een duidelijke focus. De observatietool bestaat uit het observeren van meerdere onderdelen:

  1. Leerdoelen en context van de les
  2. Onderwijs gericht op individueel leren
  3. Activerende en gedifferentieerde instructie
  4. Feedback
  5. Keuzevrijheid voor de leerlingen en autonomie-ondersteuning door leraren
  6. Gebruik van ict
  7. Houding van leerlingen

Meer weten?

Wil je meer weten over de totstandkoming van de tool? Bekijk dan op welke bronnen de tool is gebaseerd. Je kunt met vragen ook mailen naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht