EIGENAARSCHAP LERARENORGANISATIEONTWIKKELINGSHRMSCHOOLLEIDERS

Meer aandacht voor de ontwikkeling van leraren brengt de school in beweging

Meer aandacht voor de ontwikkeling van leraren brengt de school in beweging

Op het Maerlant is in toenemende mate aandacht voor strategisch hrm. Het doel? Mede­werkers stimuleren om hun competenties, motivatie en mogelijkheden zo goed mogelijk in te zetten voor de ontwikkeling van de school. Anders Vink (schoolleider), Robbert van de Velde en Hayo van Reek (beiden leraar) vertellen hoe dit leidde tot een mooi initiatief voor meer ict in de klas.

Kunnen, willen, mogen

Op het Maerlant in Brielle, waar Anders Vink sinds 2014 rector is, heeft strategisch hrm een belangrijke rol. Een van de onderdelen van strategisch hrm is het AMO-model. Dit model gaat ervan uit dat professioneel gedrag afhankelijk is van drie factoren: Ability (kunnen), Motivation (willen) en Opportunity (mogen). Sinds een aantal jaar past het MT het AMO-model toe in de voortgangsgesprekken met leraren. Anders: “We kunnen aan de hand van het model gemakkelijker ingaan op de persoonlijke ontwikkeling van de leraar. Tijdens de voortgangsgesprekken stellen we nu vragen als: hoe wil jij je verder ontwikkelen? Wat motiveert jou? En, wat heb je van de school nodig om een stap verder te komen? Bijkomend voordeel is dat wij als schoolleiding beter inzichtelijk kunnen maken wat ónze rol in de ontwikkeling van de leraar is.”

Wil je meer lezen over strategisch hrm en het AMO-model? Bekijk dan de pagina over strategisch hrm, waar je producten, activiteiten en meer praktijkvoorbeelden vindt.

Initiatieven vanuit het team

De nieuwe aanpak met het AMO-model lijkt een positieve invloed te hebben in de school. Anders: “Ik heb het idee dat er bijvoorbeeld meer initiatieven komen vanuit collega’s. Er zijn een aantal jonge honden die voor de troepen uit lopen en daar maak ik natuurlijk graag gebruik van!” Ook het lerarenteam begint steeds meer in te zien dat het wordt gewaardeerd als zij meedenken en met initiatieven komen. Docent Hayo: “De schoolleiding op het Maerlant gelooft dat verandering van onderaf moet komen. Een initiatief vanuit het team wordt breder gedragen dan een plan dat van bovenaf wordt opgelegd. Als je goede ideeën hebt, dan is er zeker ruimte voor.” En dat deze initiatieven ook echt tot iets moois kunnen leiden, bewijzen Robbert en Hayo: zij kwamen met het idee om de digitale mogelijkheden in de klas beter te benutten. Dat leidde er uiteindelijk toe dat alle eerste- en tweedejaars leerlingen inmiddels met een eigen Chromebook werken.

“Een initiatief vanuit het team wordt breder gedragen dan een plan dat van bovenaf wordt opgelegd.”

Ict in de klas

Hoe ontstaat zo’n initiatief vanuit het lerarenteam? Hayo: “Robbert en ik vroegen ons regelmatig af waarom we niet méér gebruik maakten van digitale mogelijkheden, onder andere om meer maatwerk te kunnen bieden. Toen we merkten dat meer collega’s hier behoefte aan hadden, zijn we de opties verder gaan verkennen. We bezochten bijvoorbeeld een aantal scholen, om van andere leraren en schoolleiders te horen hoe zij met digitaal leren omgaan. En om te horen wat werkt en wat niet; we wilden voorkomen dat we dezelfde fouten zouden maken.” Robbert voegt toe: “We hebben de schoolleiding al vrij vroeg in dit proces betrokken. In overleg met Anders hebben we in kaart gebracht wat we precies voor ogen hadden en zo werden de plannen steeds concreter. We kozen voor een mix van leerstijlen, oftewel ‘blended learning’. Zo gebruiken leerlingen in de klas nu zowel moderne media, als het vertrouwde werkboek.”

Invoering van Chromebooks

Robbert en Hayo bleven als projectleider bij de invoering van de Chromebooks betrokken. Hayo: “We hebben in eerste instantie een innovatiegroep samengesteld met leraren die net als wij graag aan de slag wilden met digitaal leermateriaal. Het eerste jaar na de invoering verliep daardoor goed, maar ik verwachtte wel dat het tweede jaar wat moeizamer zou zijn. Omdat we de Chromebooks gefaseerd in de school invoeren, moeten namelijk steeds meer leraren digitaal leermateriaal in hun les gebruiken.” Robbert vult aan: “We hebben vragenlijsten uitgezet onder leerlingen, ouders en leraren en daaruit blijkt in ieder geval dat de eerste ervaringen overwegend positief zijn. Maar er zijn natuurlijk leraren die wat langer aan het idee van Chromebooks moeten wennen. En dat is ook niet erg; iedereen kan hier in zijn eigen tempo mee aan de slag gaan. Wij proberen zo veel mogelijk te ondersteunen, mee te denken en vragen van collega’s te beantwoorden.”

De gouden tip van Anders: “Kom uit je groef! Moedig collega’s aan om het eens op een andere manier te doen, dat werkt verfrissend en roept creativiteit op!”

Rol van strategisch hrm

Anders: “Ik merk dat aandacht voor de eigen ontwikkeling steeds meer leeft binnen het lerarenteam. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en denken op eigen initiatief mee over onderwijsontwikkeling. De invoering van de Chromebooks laat zien dat er echt iets moois kan ontstaan als leraren hun competenties, motivatie en mogelijkheden inzetten voor de ontwikkeling van onze school.” Robbert: “Ik durf wel te zeggen dat ondanks het feit dat er weleens sprake van weerstand is, we wel een school zijn die in beweging blijft.” Krijgen leerlingen nu ook meer ruimte om met eigen initiatieven te komen? Hayo: “Daar ligt nog wel een ontwikkelpunt denk ik. Die ruimte is er voor leerlingen zeker, maar wordt nog lang niet altijd gebruikt. Dus net zoals de schoolleiding ons stimuleert om actief mee te denken en met nieuwe ideeën te komen, doe ik dat ook steeds meer bij mijn leerlingen.”

Deel dit bericht

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

Contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden:

Meld je aan voor de nieuwsbrief