VERANDERAANPAK

Online masterclass: De rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsontwikkeling

November 18, 2021Online15.00 - 17.00
Online masterclass: De rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsontwikkeling

Veel vo-scholen werken continu aan onderwijsontwikkeling. Het realiseren van een duurzame onderwijsontwikkeling blijkt vaak echter een uitdaging. In de hectiek van alledag is er te weinig focus en wordt de ontwikkeling niet voldoende geborgd binnen de school. Zonde, want de opgedane kennis en de geïnvesteerde middelen gaan op die manier verloren. Het verduurzamen van bewezen effectieve initiatieven is belangrijk om alle leerlingen ervan te laten profiteren. Tijdens deze masterclass laten Elske van den Boom-Muilenburg en Anne Tappel zien wat onder een duurzame ontwikkeling wordt verstaan en welke factoren daarop van invloed zijn. Onderzoek laat zien dat leiderschap een belangrijke rol speelt bij het verduurzamen van onderwijsontwikkeling. Hierbij wordt schoolleiderschap gezien als het geheel aan activiteiten dat wordt ingezet om de school en het onderwijs te beïnvloeden. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door iedere medewerker, ongeacht zijn of haar functie.

Over de masterclass

De masterclass bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel geven Elske en Anne vanuit de theorie een toelichting op duurzame onderwijsontwikkeling, de verschillende factoren die van invloed zijn en de rol van de schoolleider in dat proces. Vervolgens krijg je inzicht in het proces van verduurzaming van een ontwikkeling in uw eigen school. Daarvoor wordt een tool gebruikt die, in samenwerking met scholen, in de praktijk ontwikkeld en getest is. Tot slot reflecteer je met de andere deelnemers op het schoolleiderschap om te komen tot concrete vervolgstappen voor het leidinggeven aan duurzame onderwijsontwikkeling.

Over de sprekers

Elske van den Boom-Muilenburg (boven) is promovenda aan de Universiteit Twente op het gebied van de rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsontwikkeling door professionele leergemeenschappen. Tijdens haar promotieonderzoek observeerde zij het leiderschap op verschillende middelbare scholen. Anne Tappel heeft ervaring als docent en schoolleider in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij promovenda aan de Universiteit Twente en doet onderzoek naar de duurzaamheid van datateams.

Wat levert de deelname op?

Aan de hand van een duurzaamheidsmeter krijg je inzicht in het proces van verduurzaming van ontwikkelingen in jouw eigen school. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om te werken aan meer duurzame ontwikkelingen, en door middel van de reflectietool leer je hoe je leiding kunt geven aan dit ontwikkelproces.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in het schoolleiderschap en werkt binnen het voortgezet onderwijs.

Waar en wanneer?

De masterclass vindt digitaal plaats op donderdag 18 november van 15.00 – 17.00 uur.

De kosten

De deelnemersbijdrage is €50 (exclusief btw) per persoon.

Meedoen?

Meld je hier aan voor de masterclass.

Vragen?

Heb je vragen over de masterclass? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht