Leernetwerk: Onderwijs op maat voor nieuwkomers

September 30, 2020De Ruimte, Oudegracht 230 aan de werf in Utrecht10.00 - 15.00
Leernetwerk: Onderwijs op maat voor nieuwkomers

Hoe zorg je ervoor dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode op het juiste niveau instromen op jouw school? Hoe bied je maatwerk, zodat de kansen en talenten van deze leerlingen optimaal worden benut?

Nieuwkomersleerlingen krijgen vaak twee jaar les op een ISK, waarna ze doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs of het mbo. Soms stromen deze leerlingen vanwege hun taalachterstand in op een te laag niveau, waardoor ze hun kwaliteiten en talenten niet optimaal kunnen ontwikkelen.

In het leernetwerk ‘Onderwijs op maat voor nieuwkomers’ ga je met een leervraag van je eigen school aan de slag over het bieden van maatwerk aan nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode, zodat ook zij het maximale uit hun periode in het voortgezet onderwijs halen. Je kunt je hier aanmelden.

Wat kan je verwachten?

In een leernetwerk delen schoolleiders en teamleiders tijdens vier bijeenkomsten uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen met elkaar over specifieke vraagstukken onder begeleiding van een procesbegeleider. Tijdens een leernetwerk maak je de verbinding tussen theorie en praktijk, werk je aan de hand van opdrachten aan je eigen leervraag en delen experts hun kennis en ervaring met jou. Zo kom je tot nieuwe inzichten en ontwikkel je oplossingen en/of werkwijzen die je helpen bij jouw leervraag.

Wat levert het op?

Tijdens het leernetwerk doe je nieuwe inzichten op over onderwijs op maat aan nieuwkomers. Je denkt na over oplossingen en/of werkwijzen die je helpen bij jouw leervraag, om zo de volgende stap te zetten in de (door)ontwikkeling en ondersteuning van het onderwijs aan deze leerlingen. Ook bouw je een netwerk op met andere scholen.

Voor wie?

Het is de bedoeling dat er twee personen vanuit een school deelnemen, waarvan ten minste een persoon een schoolleider of teamleider is.

Als je deelneemt aan het leernetwerk, wordt er van je verwacht dat:

  • Je bij alle vier bijeenkomsten aanwezig bent. Door bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, is voor zowel jou als de andere deelnemers het leerrendement het hoogst.
  • Je een heldere leervraag hebt.
  • Je de tijd en middelen hebt om jouw leervraag in de praktijk te brengen.
  • Je goede praktijkvoorbeelden en materialen deelt met de andere deelnemers ter inspiratie.

Wanneer?

Het leernetwerk komt in 2020 en 2021 vier keer bij elkaar. We zullen in eerste instantie fysieke bijeenkomsten organiseren. Mocht dit, vanwege het coronavirus toch lastig worden, dan zullen de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden.

De startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 september van 10.00 tot 15.00 uur In De Ruimte (Oudegracht 230 aan de werf in Utrecht). De data en locaties van de overige drie bijeenkomsten worden in overleg met elkaar bepaald tijdens de eerste bijeenkomst.

De kosten

De deelname aan het leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier vóór 15 september aan voor dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van het leernetwerk of het programma Voortgezet Leren? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je hier aan