Leernetwerk examencommissie in het vo (vol)

November 2, 2021 - November 2, 2021Utrecht of omgeving 13.00 - 16.30
Leernetwerk examencommissie in het vo (vol)

Dit leernetwerk zit vol. Interesse in een mogelijk nieuw leernetwerk? Geef hier je interesse aan.

Vanaf 1 augustus 2021 is een examencommissie verplicht in het voortgezet onderwijs. De examencommissie heeft als hoofdopdracht het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en van het afsluitend karakter van het schoolexamen. De examencommissie heeft voor dat doel een aantal specifieke taken en doet zijn werk onafhankelijk. Deze verplichting en opdracht zijn nieuw in de school en op veel scholen verwerft de examencommissie geleidelijk aan een plek. In dit leernetwerk verbinden we twee lijnen: het ontwikkeldoel dat de school heeft op het gebied van examinering en de ontwikkeling van de eigen rol van de examencommissieleden.

De volgende vragen komen hierbij aan bod:

 • Wat is kwaliteitsborging?
 • Welke rol wil je als examencommissie verwerven?
 • Welke ruimte krijg je en neem je?
 • Hoe ontwikkel je je als lid van de examencommissie in je positie?
 • Waar leg je de grenzen?
 • Maar ook, hoe werk je aan een schoolexamen dat recht doet aan de visie op onderwijs van de school en de mogelijkheden van de collega’s?

Wat kan je verwachten?

Onder leiding van een procesbegeleider ga je in vijf bijeenkomsten aan de slag met de opdracht van de examencommissie en de ontwikkeling van haar rol in de school. Er is ruimte om tussentijds over de individuele leer- of ontwikkelvragen te sparren met de procesbegeleider. Je maakt ter inspiratie kennis met de ontwikkelingen van andere scholen in het leernetwerk en levert je bijdrage aan collegiale consultatie ten behoeve van het leren met en van elkaar. De bijeenkomsten prikkelen je om stappen te zetten in het ontwikkeldoel rond schoolexaminering dat je school of je examencommissie voor ogen heeft.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de rol als lid van de examencommissie en een vergroting van het handelingsrepertoire van jezelf als lid van de examencommissie naar zowel collega’s als directie.
 • Inzicht in de functie die de examencommissie in de eigen school kan vervullen voor de kwaliteitsborging van schoolexaminering.
 • Collegiale consultatie en collegiale feedback op de eigen ontwikkeldoelen van de school en de stappen die je daarin zet in schooljaar 2021-2022.
 • Delen van voorbeelden en de praktijk met de andere scholen.
 • Gekoppeld aan het eigen ontwikkeldoel van de examencommissie verdere stappen zetten in het versterken van schoolexaminering op de eigen school.

Voor wie?

Het leernetwerk staat open voor leden van examencommissies van scholen/besturen die willen werken aan verdere ontwikkeling van schoolexaminering en aan het ontwikkelen van de positie van de leden van de examencommissie of van de examencommissie zelf. Je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan. Een lerende houding, gericht op ontwikkeling is essentieel.
Voor het leren in samenhang met schoolontwikkeling is het van belang dat ten minste twee leden van een examencommissie aan het leernetwerk deelnemen.

Waar en wanneer?

De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 november 2021 van 13.00-16.30 op een locatie in de regio Utrecht en omgeving. Vervolgbijeenkomsten worden in afstemming met de deelnemers gepland. We willen in ieder geval vier keer bij elkaar komen (online of fysiek).

De kosten

Deelname aan het leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Schrijf je in op de interesselijst van dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht