EIGENAARSCHAP LERARENORGANISATIEONTWIKKELINGPROFESSIONALISERINGPROFESSIONELE LEERCULTUURVERANDERAANPAK: VAN PILOT NAAR DUURZAME ONTWIKKELINGLERARENSCHOOLLEIDERSSTAFMEDEWERKERS

Interviewtool leraren

Interviewtool leraren

Wil je weten hoe collega’s invulling geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op school? Deze interviewtool kan daarbij helpen.

Hoe werkt het?

Dit instrument bestaat uit een vragenlijst en een leidraad voor een interview. De vragenlijst dient om gegevens te verzamelen en het interview kun je gebruiken om dieper op een in te gaan op de uitvoering van de ontwikkeling. Afhankelijk van de situatie, kun je volstaan met alleen de vragenlijst of alleen het interview. Zo werkt het:

  1. Voorbereidingen rondom de vragenlijst (bijvoorbeeld de vragenlijst aanpassen naar de betreffende ontwikkeling).
  2. Voorbereidingen rondom het interview (afspraak maken, leidraad maken, opname-apparatuur regelen).
  3. De vragenlijst uitleggen en laten invullen door de leraren. En evt. het interview uitvoeren volgens de leidraad en uitwerken.
  4. De antwoorden op de vragenlijst en de informatie uit het interview per onderdeel categoriseren en samenvatten.
  5. Interpreteren van de resultaten.
  6. De ontwikkeling evalueren en in gesprek gaan over uitbreiding/aanpassing van de vernieuwing. En interpreteren van andere onderzoeken, bijvoorbeeld als je de motivatie of zelfregulatie van leerlingen hebt onderzocht.

Meer weten?

Heb je vragen over deze interviewtool? Neem dan contact op via info@voortgezetleren.nl of 030 – 232 4880.

Deel dit bericht