Instrument toekomstgericht onderwijs

Met de vragenlijst toekomstgericht onderwijs vragen wij naar de ervaringen van leraren en leerlingen, ouders en team- en schoolleiders met hun eigen school. Respondenten kunnen ook aangeven hoe hun een ideale situatie eruit zou moeten zien.

Doel

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst kunnen team- en schoolleiders, ouders, leraren en leerlingen met elkaar in gesprek gaan over de mate waarin leerervaringen op maat gemaakt zijn. Verder kunnen scholen de vragenlijst ook inzetten voor het vergelijken van klassen, doelgroepen en/ of toekomstige scenario’s. Daarnaast kan de vragenlijst als nulmeting en eindmeting dienen. Dit door het jaarlijks invullen van de vragenlijst, want zo worden huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs stelselmatig in kaart gebracht.

Vrije Universiteit Amsterdam

De vragenlijst is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Californië, San Diego. Bij gebruik van de vragenlijst ga je akkoord met het geanonimiseerd doorleveren van de data aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Achtergrond-vragenlijst-VU.

Verschillende modules

Er zijn verschillende modules beschikbaar voor de volgende doelgroepen.

 • Leerlingen
 • Leraren
 • Team- en schoolleiders
 • Ouders

We raden aan om de vragenlijst in ieder geval onder leerlingen en leraren uit te zetten. Als je een completer beeld wilt krijgen dan adviseren we je om de vragenlijst ook onder team- en schoolleiders en ouders uit te zetten.

Voorbeeld vragen

Hieronder vind je een aantal voorbeeldvragen uit de vragenlijst voor leerlingen.

De leerlingen kunnen uit de volgende antwoorden kiezen.

Bekijk de uitleg over de gebruikte schalen in de vragenlijst.

Planning

Bij het aanvragen van de vragenlijst kun je aangeven wanneer je de vragenlijst af wilt nemen. We raden aan de vragenlijst een jaar later weer af te nemen, zodat de voortgang gemeten kan worden. Je ontvangt dan een reminder van ons.

Vraag de vragenlijst aan

Je kan hier de vragenlijst aanvragen. We hebben hiervoor de volgende gegevens nodig.

 • Naam aanvrager
 • School
 • BRIN-nummer (inclusief vestigingsnummer)
 • Aantal leerlingen
 • Aantal leraren
 • Denominatie school
 • Onder welke doelgroepen je de vragenlijst uit wilt zetten
 • Voor de doelgroep leerlingen: in welke klassen wil je de vragenlijst uitzetten
 • Wat wordt de afnameperiode van de vragenlijsten (start- en einddatum)

In het handboek Onderwijskwaliteit en Onderwijsevaluatie van de VU vind je meer achtergrondinformatie.

Deel dit bericht