DOORSTROOM

Inspiratiebijeenkomst doorstroom po-vo, vmbo-havo en vmbo-mbo

December 14, 2021Online, via Zoom15.00 - 16.30
Inspiratiebijeenkomst doorstroom po-vo, vmbo-havo en vmbo-mbo

Leerlingen met een lage sociaal-economische status lopen in ons onderwijsstelsel een verhoogd risico op het doorstromen naar een vorm van vervolgonderwijs die onvoldoende recht doet aan hun kwaliteiten. Het organiseren van doorstroomprogramma’s wordt gezien als één van de manieren om gelijke kansen bij onderwijsovergangen te bevorderen.

Het doel van deze inspiratiebijeenkomst is om scholen met een gesubsidieerd doorstroomprogramma een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom het ontwikkelen en uitvoeren van dat programma. We denken in deze bijeenkomst ook na over de vraag: hoe blijven we in de toekomst als scholen werken aan doorstroom en kansengelijkheid? Meld je aan.

Programma

15.00 uur – 15.20 uur Welkomstwoord & inleiding
15.20 uur 16.00 uur Praktijkvoorbeeld
16.00 uur – 16.30 uur Uitwisselen
16.30 uur Afsluiting

Wat levert het op?

Na deze inspiratiebijeenkomst heb je kennis en ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers over het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma. Daarnaast heb je een eerste idee van hoe je in de toekomst blijft werken aan doorstroom en kansengelijkheid als het gesubsidieerde doorstroomprogramma is afgelopen.

Voor wie?

De inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor scholen die werken met een gesubsidieerd doorstroomprogramma.

Kosten

Deelname aan de inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer?

Dinsdag 14 december 2021, 15.00 – 16.30 uur.

Aanmelden

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan