DOORSTROOM

Inspiratiebijeenkomst: Samen zorgen voor goede doorstroom po-vo

April 19, 2022Online15.30 - 17.00
Inspiratiebijeenkomst: Samen zorgen voor goede doorstroom po-vo

De overstap van po naar vo is een belangrijk en spannend moment voor leerlingen. Po- en vo-scholen hebben een cruciale rol in de doorstroom van groep 8 leerlingen naar een passende plek in het vo. Hoe bereid je leerlingen voor op die overgang en hoe zorg je voor een goede overdracht? In deze bijeenkomst vertellen twee projectleiders over hun inzet om de doorstroom po-vo zo soepel mogelijk te maken en ga je met elkaar in gesprek over het ontwikkelen en uitvoeren van de doorstroom. Meld je aan.

Wat kan je verwachten?

Projectleider Paul Veelen van het Connect College vertelt over hun samenwerking met 22 basisscholen in de regio binnen het programma ‘10-14 Onderwijs regio Echt’. Binnen het programma geven leraren uit PO en VO samen het onderwijs vorm en stemmen hun handelen op elkaar af. Het programma bevat 7 pijlers met elk hun eigen inhoud en bijbehorend ontwikkelteam. Zo hebben zij een ‘herfstsignalering’, een doorlopende leerlijn waardoor po en vo goed op elkaar aansluiten en werken met rubrics om leerlingvaardigheden inzichtelijk te maken. Voor meer informatie zie 10-14onderwijs.nl.

Projectleider Kirsa de Jonge van Stichting Albero (groep po-scholen op de Beverlanden) vertelt over hun samenwerking met een andere po-scholengroep, en met vo-scholen het Goese Lyceum en het Ostrea Lyceum. In de regio hebben zij goede afspraken en samenwerkingen op thema’s als gezamenlijk professionaliseren, van werving tot aanmelding en overgang voor doelgroepleerlingen.

Na deze inspirerende praktijkvoorbeelden gaan scholen met elkaar in gesprek over het ontwikkelen en uitvoeren van de doorstroom van po naar vo.

Wat levert het op?

Na deze inspiratiebijeenkomst heb je kennis en ervaringen uitgewisseld met andere scholen over het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma van po-vo.

Voor wie?

De inspiratiebijeenkomst is voor onderwijsprofessionals die werken in het primair of voortgezet onderwijs en betrokken bij of geïnteresseerd zijn in de doorstroom po-vo.

Wanneer?

Dinsdag 19 april van 15:30 tot 17:00 uur.

Kosten

Deelname aan deze inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan

Misschien vind je dit ook interessant?