DOORSTROOM

Inspiratiebijeenkomst doorstroom po-vo, vmbo-havo en vmbo-mbo (parallel programma)

November 18, 2020Online10.00 - 12.00
Inspiratiebijeenkomst doorstroom po-vo, vmbo-havo en vmbo-mbo (parallel programma)

Leerlingen met een lage sociaaleconomische status hebben bij overgangen in ons onderwijs meer kans op het doorstromen naar vervolgonderwijs dat onvoldoende recht doet aan hun kwaliteiten. Doorstroomprogramma’s organiseren is één van de manieren om gelijke kansen bij onderwijsovergangen te bevorderen. Voortgezet Leren biedt in 2019 en 2020 ondersteuning aan de onderwijssectoren om doorstroomprogramma’s te ontwikkelen.

Het doel van deze inspiratiebijeenkomst is om scholen met een gesubsidieerd doorstroomprogramma een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom het ontwikkelen en uitvoeren van dat programma. Daarnaast geeft de inspiratiesessie een podium aan scholen die al verder zijn in het vormgeven en uitvoeren van een doorstroomprogramma om hun visie en valkuilen te delen. Eind 2020 stopt het gesubsidieerde doorstroomprogramma. Daarom denken we in deze bijeenkomst ook na over de vraag: hoe blijven we in de toekomst als scholen werken aan doorstroom en kansengelijkheid?

Wat kan je verwachten?

Programma voor scholen met het doorstroomprogramma vmbo-havo
09.45 – 10.00 uur: Inloop
10.00 – 10.15 uur: Welkom door Piet Groenewegen vanuit Voortgezet Leren
10.15 – 10.45 uur: Praktijkvoorbeeld Dr. Nassau College – Huubs Hubbeling
10.45 – 11.15 uur: Lezing Oberon – Ton Klein en Benjamin Bremer
11.15 – 11.45 uur: Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00 uur: Plenaire afsluiting

Programma voor scholen met het doorstroomprogramma vmbo-mbo
09.45 – 10.00 uur: Inloop
10.00 – 10.15 uur: Welkom door Piet Groenewegen vanuit Voortgezet Leren
10.15 – 10.45 uur: Lezing SEO – Djoerd de Graaf
10.45 – 11.15 uur: Praktijkvoorbeeld Dr. Nassau College – Huubs Hubbeling
11.15 – 11.45 uur: Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00 uur: Plenaire afsluiting

Programma voor scholen met het doorstroomprogramma po-vo
09.45 – 10.00 uur: Inloop
10.00 – 10.15 uur: Welkom door Piet Groenewegen vanuit Voortgezet Leren
10.15– 10.45 uur: Lezing Annemarie van Langen van KBA Nijmegen
10.45 – 11.15 uur: Praktijkvoorbeeld Connect College – Paul Veelen
11.15 – 11.45 uur: Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00 uur: Plenaire afsluiting

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst heb je kennis en ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers over het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma. Drie thema’s staan hierbij centraal:

  • Het programma en ambities
  • Eigenaarschap van leerlingen
  • Interne en externe samenwerking

Daarnaast heb je een eerste idee van hoe je in de toekomst blijft werken aan doorstroom en kansengelijkheid als het gesubsidieerde doorstroomprogramma is afgelopen.

Voor wie?

De inspiratiebijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor leraren, teamleiders en schoolleider van scholen die werken met een gesubsidieerd doorstroomprogramma. Daarnaast zijn ook andere scholen welkom om te leren van de ervaringen van het opzetten van doorstroomprogramma’s. De focus ligt echter op delen van ervaringen in de huidige doorstroomprogramma’s.

Wanneer?

Woensdag 18 november van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De kosten

Deelname aan deze inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom po – vo.

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom vmbo – havo.

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom vmbo – mbo.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht