EIGENAARSCHAP VAN LEERLINGENMAATWERK ORGANISEREN

Inspiratiebijeenkomst: Aan de slag met een flexibel(er) rooster

March 16, 2022Online15.00 - 16.30
Inspiratiebijeenkomst: Aan de slag met een flexibel(er) rooster

Steeds meer scholen kiezen voor een flexibel rooster; een rooster met keuzevrijheid voor de leerling. Maar waarom en hoe zet je een flexibel(er) rooster op? Welke stappen moet je doorlopen, wie moet je wanneer betrekken en welke uitdagingen kun je verwachten? Tijdens deze bijeenkomst delen de scholen Francois Vatel en Yuverta Nijmegen, die nog in de beginfase van hun ontwikkeling naar een flexibeler rooster staan, hun werkwijze en opgedane inzichten en uitdagingen tot nu toe. Meld je hier aan.

Wat kan je verwachten?

Het Francois Vatel en Yuverta Nijmegen doen dit schooljaar mee aan het innovatietraject van Voortgezet Leren. In dit traject krijgen ze procesbegeleiding bij de ontwikkeling naar een flexibel(er) rooster. De twee scholen gaan in de bijeenkomst in op de aanleiding voor het inzetten op deze ontwikkeling, de eerste stappen die ze hierin hebben gezet en hun ervaringen tot nu toe. Ze hebben ieder een eigen aanpak, passend bij hun eigen onderwijs en school.

Tijdens deze middag presenteren ze hun aanpak ter inspiratie en er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen. Vervolgens ga je in kleinere groepjes met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Deze bijeenkomst is interessant als je wil weten hoe je de eerste stappen zet in een schoolontwikkeling, zoals het opzetten van een flexibel(er) rooster.

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst ben je geïnspireerd door concrete voorbeelden uit de praktijk en heb je een beeld van mogelijke routes voor en potentiële uitdagingen bij het opzetten van een flexibel(er) rooster.

Over de sprekers

Erwin van der Meulen is teamleider en docent LO op Francois Vatel. Dit is een kleinschalige vmbo-school in Den Haag. De afgelopen jaren constateerden zij dat het rooster niet meer aansloot bij de nieuwe visie van de school. Erwin leidt de werkgroep die zich momenteel bezighoudt met het onderzoeken van een passend, flexibeler rooster.

Ellie Langenhuizen en Zulfar Khawari zijn aanwezig namens Yuverta Nijmegen; een vmbo groen-school. Ellie is docent Grafimedia en projectleider onderwijsinnovatie en Zulfar is docent Engels en werkgroeplid van de ontwikkelgroep keuzevrijheid. De visie van de school wordt uitgedragen in drie pijlers: welbevinden, keuzevrijheid en contextrijkheid. Aan ieder van deze pijlers is een ontwikkelgroep verbonden. Dit jaar zijn ze vanuit de ontwikkelgroep keuzevrijheid begonnen met het invoeren van een flexibel rooster in leerjaar 1 met als doel om dit in de toekomst verder uit te breiden.

Voor wie?

Iedereen die zich binnen de school bezighoudt met het opzetten van een flexibel(er) rooster.

Wanneer?

Woensdag 16 maart van 15.00 tot 16.30 uur.

Kosten

Deelname aan deze inspiratiebijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deze bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van gesprekken met schoolleiders, bestuurders en leraren over successen en uitdagingen bij schoolontwikkelingen. Eigenaarschap van leerlingen blijkt een urgent en actueel thema. Heb jij suggesties voor het aanbod van Voortgezet Leren? Neem contact met ons op.

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Geïnteresseerd?

Meld je aan