Gesprekstool

Vraag: Ik wil weten welk beeld collega’s hebben over de ontwikkeling van het onderwijs op school.

Doel: Het voeren van semi-gestructureerde gesprekken met leraren en schoolleiders rondom het onderwerp gepersonaliseerd leren.

Doelgroep: leraren en schoolleiders

Herkomst: Project Leerling 2020 (Schoolinfo)

Korte omschrijving: Leraren en schoolleider(s) worden in groepen verdeeld en ontwerpen samen een nieuwe school waarin gepersonaliseerd leren een grote rol speelt. Dit doen zij door een standaard scenarioformat in te vullen. Door het gebruik van dit format kunnen de uitkomsten van de verschillende groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.

Ga naar de gesprekstool


Downloads

Stappenplan