Gesprekstool

Gesprekstool

Wil je weten welk beeld collega’s hebben over de ontwikkeling van het onderwijs op school? De gesprekstool kan hierbij helpen.

Hoe werkt het?

Met de gesprekstool kom je erachter hoe verschillende groepen mensen binnen de school denken over gepersonaliseerd leren. Leraren en schoolleider(s) worden in groepen verdeeld en ontwerpen samen een nieuwe school waarin gepersonaliseerd leren een grote rol speelt. Dit doen zij door een standaard scenario format in te vullen. Door het gebruik van dit standaard format kunnen de uitkomsten van de verschillende groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Zo werkt het:

  1. Maak een groepsindeling. Probeer uniforme groepen te maken, bijvoorbeeld mensen met dezelfde functie in een groep.
  2. Breng alle deelnemers bij elkaar. Leg het scenario en de vragen die door de groepen beantwoord moeten worden plenair uit.
  3. Groepeer per onderwerp (leermiddelen, volgsysteem etc.) de belangrijkste conclusies.
  4. Bepaal nu of er gelijk wordt gedacht over de verschillende onderwerpen of dat er veel verschillen tussen zitten.
  5. Als blijkt dat er veel consensus is, kunnen de ideeën gebruikt worden als input voor bijvoorbeeld een beleidsplan, visievorming of een jaarplan/projectplan.

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief