Training en visitaties: met andere scholen leren over de invulling van onderwijs online én op school

October 8, 2020Oud London, Zeist
Training en visitaties: met andere scholen leren over de invulling van onderwijs online én op school

Wil jij van en met andere scholen leren over de invulling van onderwijs online én op school? Doe dan mee met deze training en visitaties. Op 8 oktober leer jij hoe je een visitatie doet. Hierna bezoekt een visitatieteam jouw school én ga jij zelf op bezoek bij een andere school (online of op locatie). Meld je hier aan of lees meer.

Programma

Elke school gaat aan de slag met een eigen ontwikkelingsvraag over online leren én op school. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Startbijeenkomst
We starten op 8 oktober met een training op locatie. De training gaat over de methodiek van collegiale visitatie. Je leert vaardigheden hoe je (online) lessen kunt observeren en oefent met gespreksleidraden die gaan over online leren én op school.

Visitaties
Van half oktober tot begin december vinden de visitaties plaats. Elke school die deelneemt wordt één dag bezocht door een visitatieteam. Samen met de school wordt bepaald of dit bezoek online of op locatie plaatsvindt. Het visitatieteam bestaat uit een getrainde voorzitter en secretaris en uit vier visitatoren van de verschillende scholen die meedoen. Je gaat zelf met je collega minimaal één keer op bezoek bij een andere school (online of op locatie).

Tijdens zo’n visitatiedag zijn er gesprekken met de schoolleiding, leraren en leerlingen en worden er lessen bekeken (online of in de klas). Het programma wordt op maat gemaakt aan de hand van de ontwikkelingsvraag van de school.

Voorbeelden ontwikkelingsvragen

  • In hoeverre worden leerlingen ondersteund en uitgedaagd binnen het online leren en op school?
  • In hoeverre worden al aanwezige mogelijkheden, vormen en ideeën binnen de school optimaal ingezet om het online leren en op school te borgen en uit te breiden?
  • Hoe ervaren leerlingen en leraren de sociale veiligheid binnen het online leren en op school? En welke afspraken zijn wenselijk om deze veiligheid te vergroten?

Slotbijeenkomst
Op 15 december is de slotbijeenkomst. Hierin deel je de opbrengsten met de scholen die meedoen aan deze pilot.

Materiaal

Er zijn instrumenten (o.a. kijkwijzer en gespreksleidraden) gemaakt die jou helpen bij het observeren en evalueren van online leren. Tijdens de startbijeenkomst op 8 oktober ga je hiermee oefenen.

Opbrengsten

  • Je doet inzichten op over hoe op jouw school online wordt geleerd en op school.
  • Je formuleert concrete ontwikkelpunten naar aanleiding van de ontwikkelvraag van je school.
  • Je hebt vaardigheden om (online) lessen te kunnen observeren en kent gespreksleidraden die gaan over online leren én op school.
  • Je kijkt bij andere scholen hoe zij online leren én op school aanpakken.
  • Je maakt samen met andere scholen die meedoen een gemeenschappelijk product om jullie ervaringen te delen met de rest van de onderwijssector.

Kosten

Dit programma is een pilot en kosteloos.

Locatie

De locatie van de training is:
Oud London
Woudenbergseweg 52
3707 HX Zeist

Aanmelden

Meld je vóór 21 september aan voor deze pilot. Je kan je niet alleen aanmelden. Je doet mee samen met een collega van je school. Let op! Er kunnen maximaal 8 scholen meedoen. Meld je aan.

Meer informatie en vragen?

Heb je vragen over de pilot collegiale visitaties digitaal leren? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan