ORGANISATIEONTWIKKELINGPROFESSIONALISERINGSCHOOLLEIDERS

Bijeenkomst adviesgroep Ondersteuning bij schoolontwikkeling

December 9, 2021 - December 9, 2021
Bijeenkomst adviesgroep Ondersteuning bij schoolontwikkeling

De VO-raad en het ministerie van OCW zijn in gesprek over de vraag hoe scholen in de toekomst ondersteund kunnen worden bij schoolontwikkeling en innovatie. Op dit moment wordt dit gedaan vanuit Voortgezet Leren. Het is de bedoeling dat dit op termijn leidt tot het bieden van meer duurzame en structurele ondersteuning aan scholen.

Over de adviesgroep

Het is van groot belang dat de toekomstige ondersteuning goed aansluit op de onderwijspraktijk en de behoefte van scholen. In vijf ontwerpsessies denken de leden van de adviesgroep actief mee over de vraag hoe duurzame en structurele ondersteuningsmogelijkheden rondom schoolontwikkeling en innovatie er in de toekomst uit zouden moeten zien. De leden delen ervaringen uit de praktijk en denken mee over welke ondersteuning zij en hun school nodig hebben om voortdurend te werken aan eigentijds onderwijs. In de ontwerpsessies werken teamleiders, schoolleiders en bestuurders toe naar een concreet advies aan de VO-raad. Dit advies vormt de basis voor de gesprekken met OCW over de mogelijke toekomstscenario’s voor de ondersteuning van scholen bij schoolontwikkeling en innovatie.

Op dit moment hebben we voldoende leden voor de adviesgroep. Meer weten over de adviesgroep? Mail naar liekemeijer@vo-raad.nl.

Deel dit bericht