Peerbegeleiders

Hoe borg je de opgedane lessen van de afgelopen periode? En hoe geef je vorm aan hybride onderwijs? Heb je behoefte aan een gesprek met een collega-schoolleider? Neem dan contact op met één van onderstaande collega-schoolleiders. Je kunt ook bij ons terecht met andere vragen, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar iemand die met je kan sparren of meedenken in de volgende stap die je met je school wil zetten.

Neem via info@voortgezetleren.nl contact op met een van de onderstaande peerbegeleiders. Zij denken graag met je mee. Je kunt ook direct een vraag stellen aan school- en teamleiders op Edualdo.

Ron Bosman, rector/bestuurder a.i. Willem de Zwijger College

“Ik heb altijd geloofd dat je het meest kunt leren van je eigen collega’s. Het programma Voortgezet Leren neemt dit ook als uitgangspunt.”

Kernwoord: procesbegeleiding

En verder: leernetwerk formatief evalueren

Ina Everts, directeur havo/vwo CSG Liudger

“Onderwijs is altijd in beweging. Beweging is een woord dat mij inspireert en motiveert om samen met docenten en schoolleiders ons onderwijs te verbeteren, veranderen en/of vernieuwen.
Elke leerling heeft ‘recht’ op onderwijs dat bij hem/haar past, zodat ontwikkeling mogelijk is. Docenten en schoolleiders willen graag de ontwikkeling van elke leerling stimuleren en zo nodig het onderwijs verbeteren, veranderen en/of vernieuwen. Vanuit mijn eigen ervaring als managementcoach, visitator en peer auditor heb ik gemerkt dat ik in deze processen van betekenis kan zijn.”

Kernwoorden: veranderprocessen en daarbij specifiek: het team als eigenaar/draagvlak creëren binnen een team, gedeeld leiderschap, leidinggeven aan veranderprocessen, denken vanuit bedoeling in plaats van systemen

En verder: managementcoach, lid themacommissie Professionele School Organisatie, lid visitatiecommissie Technasium, peer auditor, toezichthouder primair onderwijs

Mariet van Goch, lid centrale directie Oranje Nassau College, directeur ONC Parkdreef

“Om kennis en ervaring te delen en bij te mogen dragen aan elke dag samen een beetje beter onderwijs wil ik me graag inzetten als peerbegeleider voor het programma Voortgezet Leren. Leren van en aan elkaar maakt mogelijk dat we anders leren kijken, onze grenzen verleggen en nieuwe stappen durven zetten. We vragen elke dag aan onze leerlingen om die lerende houding en ontwikkelstappen. Het programma Voortgezet Leren stimuleert die houding ook onder schoolleiders en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Kernwoorden: onderwijsontwikkeling, onderwijsvernieuwing, onderwijsverbetering, onderwijsorganisatie

En verder: vo-management coach, ervaring als lid RvT

John Hausmans, regiodirecteur LVO Maastricht, Meersen en Valkenburg

“Ik wil mijn expertise en ervaringen graag beschikbaar stellen voor anderen die innovatieprocessen in scholen willen vormgeven. Hoe krijg je mensen in beweging, hoe organiseer je eigenaarschap, hoe geef je vorm aan gedeeld leiderschap, hoe benut je de professionele ruimte van de mensen die werkzaam zijn op school zijn vragen die mij bezighouden en die ik ook graag met anderen verken.”

Kernwoorden: vormgeven van verbeterprocessen, onderwijsinnovatie, mensen op andere wijze laten werken door organisaties anders in te richten

En verder: kerngroeplid Schoolleiders voor de Toekomst, lid themacommissie Onderwijszaken en Talentontwikkeling VO-raad

Iedje Heere, rector Merlet College

“Mijn motivatieis scholen te helpen enondersteunen bij de implementatie van maatwerktrajecten door ze met elkaar te verbinden. Er zijn veel scholenbezig metdit onderwerp, elke school heeft hierin succeservaringen en lopen tegen grenzen aan. Scholen kunnen veel van elkaar leren en zeker ook inspireren. Daarnaast merk ik dat scholen vaak tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. Ik help ze graag om themabijeenkomsten te organiserenzodat ze gezamenlijk kunnen optrekken.

Kernwoorden: expertise met verandertrajecten, implementatietrajecten ict en onderwijs en de veranderende rol van de docent als coach

En verder: lid netwerk Zo.Leer.Ik!

Gert ten Hove, directeur mavo-havo-vwo C.S.G. het Noordik

“Ik heb nu 15 jaar ervaring in leidinggevende functies in het VO.Ook heb ik een aantal jaar als adviseur scholen mogen dienen. Ik geniet er steeds weer van om zelfkennis op te halen uit andere scholen en samen het gesprek aan te gaan met mensen die op zoek zijn naar nog beter onderwijs voor deze tijd.

Kernwoorden: onderwijsinnovatie, groepsprocessen, coaching

En verder: VO-managementscoach, medeorganisator onderwijsstudiereizen

Marie-Antoinette van Steijn, rector Gymnasium Juvenaat

“Kennis en ervaringen delen en samen nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen is essentieel bij professionalisering. Peerbegeleider binnen het programma Voortgezet Leren biedt hiervoor eenmooi podium.”

Kernwoorden: onderwijsontwikkeling vanuit SHRM-perspectief en invloed van onderwijsontwikkeling op de schoolorganisatie, co-creatie en gespreid leiderschap

Wil jij jezelf ook beschikbaar stellen als sparringpartner voor collega’s uit de sector? Neem contact op met Jonah Opsteen via jonahopsteen@vo-raad.nl

Deel dit bericht

Contact

Wil je in contact komen met een van onze peerbegeleiders? Mail ons en we helpen je verder.

info@voortgezetleren.nl