Over ons

Samen aan de slag

De VO-raad verzorgt samen met Schoolinfo het programma Voortgezet Leren. Het programma ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de toekomst, inclusief personeelsbeleid en een professionele schoolorganisatie. Bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren en ondersteunend personeel kunnen deelnemen aan innovatietrajecten, leernetwerken, trainingen en praktische workshops. Ook meedoen? Dat kan! Bekijk ons aanbod, bezoek één van onze bijeenkomsten of raak geïnspireerd door de praktijkvoorbeelden.

Uitwisselen kennis en ervaring

Alle kennis en ervaring die door de deelnemende scholen wordt opgedaan wordt gedeeld, binnen én buiten het programma. Op deze website en in onze nieuwsbrief lees je regelmatig nieuwe voorbeelden uit de praktijk van scholen. Want door te leren van elkaars ervaringen, ontstaan er sneller nieuwe inzichten en werkende oplossingen.

De wetenschapskamer

Binnen het programma Voortgezet Leren spelen onderzoek, kennisgedreven werken en de verbinding tussen onderwijs en wetenschap een belangrijke rol. Daarom is een klankbordgroep van wetenschappers ingericht; de wetenschapskamer.

De wetenschapskamer komt drie keer bijeen in de loop van het programma. Wat doet ze?

  • De wetenschapskamer denkt mee over vraagstukken, bijvoorbeeld vanuit innovatie en onderzoek.
  • Ze geeft feedback op thema’s die spelen in het programma, zoals afstandsonderwijs.
  • Ze geeft input en advies voor het vervolg van het programma.

Bekijk wie er in de wetenschapskamer zitten.

Over de naam ‘Voortgezet Leren’

Binnen het voortgezet onderwijs zien we dat steeds meer scholen de aandacht verschuiven van onderwijzen en doceren naar het leren van leerlingen. De naam Voortgezet Leren is een knipoog richting die beweging. Ook geeft de naam aan dat het gaat om een vervolgstap. Het programma Voortgezet Leren staat niet op zich, maar bouwt voort op de resultaten van eerdere projecten als Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2 én op de bestaande ontwikkelingen in scholen.

Lees meer over de VO-raad.
Lees meer over Schoolinfo.