Organiseren van het doorontwikkelen van het Agora-concept

De scholen binnen deze innovatiegroep werken samen aan het doorontwikkelen en versterken van het Agora-concept in de eigen school en als waardevol onderwijsconcept voor de sector. De scholen hebben 6 thema’s geformuleerd waarbinnen ze aan een aantal vraagstukken rondom het Agora-onderwijs werken. Daarnaast zetten de scholen stappen in het organiseren van een duurzame samenwerking met elkaar, waarin zij op Agoriaanse wijze werken aan kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisdeling ter versterking van het Agora-concept.

Thema’s

 • Visie: wat is in de kern van onze visie, op welke manier dragen we die naar welke doelgroep uit en hoe zorgen we dat alle betrokkenen van Agora het gevoel hebben die met overtuiging te kunnen uitdragen?
 • Kwaliteit: hoe maken we de kwaliteit van ons onderwijs (bijvoorbeeld de challenges) zichtbaar? Hoe zorgen we dat elke Agora voor bepaalde kwaliteit staat?
 • Examinering: hoe richt je PTA’s op Agoriaanse wijze in? Welke ruimte hebben we (nodig)?
 • Bedrijsvoering: hoe is de bedrijfsvoering maximaal ondersteunend aan het in praktijk brengen van de visie van Agora?
 • Coaches: hoe zorgen we dat nieuwe coaches goed worden opgeleid, zowel binnen de vereniging (eigen Agoriaanse meesters) als buiten de vereniging (ism lerarenopleidingen)? Welke competenties hebben coaches nodig? Hoe werk je samen in een team van coaches?
 • PO-VO/10-14-onderwijs: hoe kunnen we zorgen voor een doorlopende leerlingen po naar vo Agora-onderwijs? Hoe kunnen we het Agora-onderwijs uitbreiden naar het gehele po?

Deelnemende scholen

 • Montessori College, Groesbeek
 • ‘t Ravelijn, Steenbergen
 • Montessori College, Nijmegen
 • Liemers College Zonegge, Zevenaar
 • Koningin Wilhelmina College, Culemborg
 • Agora, Roermond

Deel dit bericht