Organiseren eigentijds onderwijs

Binnen deze innovatiegroep zijn de scholen bezig om hun visie op eigentijds onderwijs, met onderdelen zoals formatief handelen en leerdoeldenken, in te bedden in de hele schoolorganisatie. Thema’s die hierbij naar voren komen, zijn het creëren van samenhang, draagvlak en het opzetten van een professionele leercultuur.

Ontwikkelvraag per school

Corderius College, Amersfoort

Hoe zorgen wij voor een effectieve en efficiënte implementatie van flexuren, formatief evalueren en andere onderwijsinhoudelijke veranderingen die bijdragen aan eigenaarschap bij leerlingen, waarbij er ook ruimte is voor eigenaarschap en draagvlak is bij leraren zonder dat zij overvraagd worden? 

Het Stormink, Deventer

Hoe waarborgen wij de kwaliteit van onze TOP’s? 

Tabor College Werenfridus, Hoorn

Hoe komen we tot een professionele lerende organisatie waarin een formatieve cultuur geïntegreerd wordt op het TaborCollege, locatie Werenfridus, waarin de leerling en docent meer eigenaar zijn van hun leerproces (en de docent een meer coachende rol krijgt tov de leerling)?   

Alkwin Kollege, Uithoorn

Hoe maken we het leerdoelgestuurd onderwijs tot een integraal en schoolbreed onderdeel van het onderwijs op het Alkwin Kollege? 

Calvijn Meerpaal, Rotterdam

Hoe kunnen de leraren op de Meerpaal op een duurzame manier formatief evalueren gaan inzetten om zo het leerproces van de leerling meer inzichtelijk te maken en het eigenaarschap bij de leerlingen te vergroten?

Dalton Dokkum, Dokkum

Dalton Dokkum wil enerzijds eigenaarschap vergroten bij leerlingen en anderzijds de coachende rol versterken bij leraren. Dit willen ze onder andere door een formatieve cultuur te creëren op de school.

Stedelijk Dalton College, Alkmaar

Hoe kunnen we tussen de verschillende teams de onderlinge communicatie verbeteren en de onderlinge samenwerking optimaliseren, opdat de ontwikkelde afspraken, materiaal en structuur ook daadwerkelijk worden geborgd? 

Lentiz Dalton mavo & het Groene Lyceum, Naaldwijk

  • Hoe kunnen we binnen het concept dat we gekozen hebben de docent ondersteunen in de rol van vakcoach 
  • Hoe kunnen we stappen maken om uiteindelijk iedereen dezelfde taal te laten spreken in het klaslokaal en daarbuiten?  
  • Hoe kunnen we een verdiepingsslag maken in de rol van coach (intern/extern)? 

Deel dit bericht