Ontwikkelstrategie

Icoon 4, ontwikkelstrategieIn deze fase kies je een ontwikkelstrategie. Wordt het een traject met een strakke planning of een meer organisch traject? Benader je de verandering top-down of juist bottom-up? En doen bijvoorbeeld een aantal koplopers het voorwerk of gaat iedereen gelijk mee? Denk in deze fase ook al na over hoe je de ontwikkeling borgt in de organisatie. Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken.

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

  • Wordt het een lang of kort ontwikkeltraject? Of een traject in etappes?
  • Wordt het een traject met een zeer strakke planning of wordt het een organisch traject?
  • En, in welke mate is er flexibiliteit in het traject om aanpassingen te doen en andere keuzes te maken?
  • Is er een kopgroep die het voorwerk doet, of gaat iedereen gelijk mee?
  • Wordt het ontwikkeltraject top-down of bottom-up ingezet? En wat betekent dit voor de communicatie, de betrokkenheid van collega’s, de besluitvorming etc.?
  • Hoe richten we de communicatie in? Hoe worden medewerkers geïnformeerd en op welke manier vindt kennisuitwisseling plaats?

Tools

De volgende tools kun je inzetten binnen deze fase:   

  • Het spel School in beweging geeft inzicht en helpt om ontwikkelingsprocessen op jouw eigen school beter te begrijpen en borgen.
  • De Kleurentest Veranderkleuren de Caluwé geeft je inzicht in de wijze waarop jij en collega’s denken en handelen in een veranderproces. Bij de test staan vijf verschillende veranderparadigma’s centraal.

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe andere scholen deze fase hebben aangepakt? Lees ter inspiratie de volgende praktijkvoorbeelden: 

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen: 

  • Om opbrengstgericht werken in praktijk te brengen, kan je gebruik maken van de datateam methode. Deze methode is onderzocht en ontwikkeld aan de universiteit van Twente. Met deze methode kun je samen met jouw team werken aan de eigen professionele ontwikkeling en aan onderwijsverbetering.
  • Het is belangrijk om in een vroeg stadium in beeld te brengen hoe alle betrokkenen tegen de ontwikkeling aankijken en een open gesprek te houden binnen het team. Dit vergroot immers het draagvlak. De adoptiecurve van Rogers geeft inzicht in de verspreiding van een innovatie binnen een groep. Drie belangrijke factoren in het proces en het overbruggen van kloven tussen de groepen zijn communicatie, tijd en het waarom.

Deel dit bericht