Online workshop duurzaam ontwikkelen in de school

Online workshop duurzaam ontwikkelen in de school

Voor de deelnemers van het innovatietraject van Voortgezet Leren organiseren wij een tweedelige workshop duurzaam ontwikkelen in je school. In deze workshop worden verschillende fases van schoolontwikkeling behandeld. Je krijgt diverse handvatten aangereikt die jouw school helpen om de volgende stap te zetten in het vormgeven, implementeren en borgen van de ontwikkeling. Meld je aan.

Wat kun je verwachten?

Binnen het innovatietraject ben je bezig met een ontwikkeling in de school: je hebt jaardoelen opgesteld en verschillende acties uitgedacht en uitgezet om de jaardoelen te behalen. Door de coronapandemie zijn sommige ontwikkelingen wellicht op pauze gezet en hebben andere ontwikkelingen juist een impuls gekregen. De cruciale vraag is nu hoe je komend schooljaar voortbouwt op de ingezette ontwikkelingen en deze duurzaam maakt in jouw school.

Om een duurzame ontwikkeling te faciliteren, is het belangrijk dat er aandacht is voor verschillende fases binnen de schoolontwikkeling. Deze fases bestaan onder andere uit het formuleren van de ambitie, het analyseren van de beginsituatie en de context, het bepalen van de ontwikkelstrategie en het opstellen van een stappenplan. Vervolgens is er aandacht nodig voor het implementeren en het evalueren, borgen en doorontwikkelen van de innovatie. Tijdens de workshop behandelen we deze fases op hoofdlijnen en zoomen we in op een aantal specifieke onderdelen. Je kunt de volgende dag direct aan de slag met de aangereikte handvatten.

Wat levert het op?

Je krijgt:

  • inzicht in verschillende fases van schoolontwikkeling;
  • handvatten om de ontwikkelingen in jouw school kracht bij te zetten;
  • concrete actiepunten en vervolgstappen voor de implementatie van jouw schoolontwikkeling.

Over de workshopbegeleider

De workshop wordt verzorgd door Juliette Vermaas.

Voor wie

Deelnemers aan het innovatietraject van Voortgezet Leren.

Wanneer

De workshop vindt online plaats in twee delen:

– op 29 oktober van 15.00 tot 17.00 uur; én
– op 5 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de workshop wisselen online en offline werkvormen zich af en is er ruimte voor uitwisseling met andere scholen. De periode tussen de twee onderdelen van de workshop is bedoeld om met collega’s vanuit jouw eigen school het geleerde te bespreken. Voor het tweede deel van de workshop kunnen er dan verdiepende (of nieuwe) vraagstukken worden geformuleerd waarmee verder gewerkt kan worden.

De kosten

Bij deelname aan de workshop worden twee strippen per persoon van de strippenkaart van de school afgeschreven.

Meedoen

Meld je uiterlijk 23 oktober aan voor deze workshop. Per school dien je je als tweetal of drietal aan te melden. De deelnemers zijn betrokken bij het innovatietraject en werken gericht aan de ontwikkeling. Het is belangrijk dat de trekker van de ontwikkeling binnen de school ook deelneemt. Het is wenselijk dat je met de deelnemers van jouw school fysiek bij elkaar bent tijdens de workshop, mits de RIVM-richtlijnen t.z.t. een ander advies geven.

Vragen?

Heb je vragen over de workshop duurzaam ontwikkelen binnen de school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deel dit bericht

Geïnteresseerd?

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief