Professionele leercultuur

In een professionele leercultuur blijven niet alleen leerlingen, maar ook leraren, schoolleiders en bestuurders zich ontwikkelen. Er bestaat een gedeeld beeld over welk professioneel gedrag daarbij hoort en dit zie je terug in de manier waarop men met elkaar om gaat. Iedereen werkt continu aan verbetering door van en met collega’s te leren en door samen te werken aan toekomstgericht onderwijs. Alle onderwijsprofessionals hebben een onderzoekende houding en het bestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor een gedeelde visie op kwaliteit en leren. Collega’s voeren een professionele dialoog, geven elkaar feedback en leraren durven te experimenten in de eigen lespraktijk.

Tools en instrumenten

Oberservatietool
Oberservatietool
Met deze observatietool kunnen lesactiviteiten, docentgedrag en leerlinggedrag geobserveerd worden in de…
Samen effectief!
Samen effectief!
Met het spel Samen effectief kun je op een laagdrempelige manier een…

Bijeenkomsten

Heb je een vraag over een professionele leercultuur op school?

Zoek je expertise of inspiratie? Heb je een praktische vraag of wil je in contact komen met een collega van een andere school?

Neem contact met ons op

Onderzoeksinstrumenten

Kennis uit onderzoek

Inzicht uit onderzoek over lerende cultuur
Wat wordt verstaan onder lerende cultuur? En wat zijn randvoorwaardelijke zaken voor een lerende cultuur? Lees het in dit overzicht.

Wat is een lerende schoolcultuur?

Het RdMC van de Open Universiteit doet onderzoek naar professionalisering op scholen. Lees hier de bevindingen over een lerende schoolcultuur en de professionalisering van leraren.

Ook interessant

Achttien schoolportretten

In dit boek vind je achttien schoolportretten over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Hoe hebben zij verandering aangepakt en wat leerden ze van elkaar?

Edualdo: de plek waar je ervaring uitwisselt

Edualdo is dé plek waar leraren, schoolleiders en teamleiders kennis en ervaring uitwisselen. Edualdo is een initiatief van het programma Voortgezet Leren van de VO-raad.

Platform samen opleiden

Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen. In de kennisbank vind je praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school.

Ontwikkelmodel: een lerende organisatie

Voion heeft een ontwikkelmodel Lerende Organisatie opgesteld. Bekijk op welk niveau jouw school zit en zie waar je stappen kunt zetten.