Professionele leercultuur

In een professionele leercultuur blijven niet alleen leerlingen, maar ook leraren, schoolleiders en bestuurders zich ontwikkelen. Er bestaat een gedeeld beeld over welk professioneel gedrag daarbij hoort en dit zie je terug in de manier waarop men met elkaar om gaat. Iedereen werkt continu aan verbetering door van en met collega’s te leren en door samen te werken aan toekomstgericht onderwijs. Alle onderwijsprofessionals hebben een onderzoekende houding en het bestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor een gedeelde visie op kwaliteit en leren. Collega’s voeren een professionele dialoog, geven elkaar feedback en leraren durven te experimenten in de eigen lespraktijk.

Tools en instrumenten

Bijeenkomsten

Heb je een vraag over een professionele leercultuur op school?

Zoek je expertise of inspiratie? Heb je een praktische vraag of wil je in contact komen met een collega van een andere school?

Neem contact met ons op

Kennis uit onderzoek

Inzicht uit onderzoek over professionele leercultuur
Wat wordt verstaan onder professionele leercultuur? En wat zijn randvoorwaardelijke zaken voor een professionele leercultuur? Lees het in dit overzicht.

Wat is een professionele leercultuur?

Het RdMC van de Open Universiteit doet onderzoek naar professionalisering op scholen. Lees hier de bevindingen over een lerende schoolcultuur en de professionalisering van leraren.
Waarom is een professionele leercultuur van meerwaarde in de schoolorganisatie?
In een school waar een professionele leercultuur heerst, is iedereen in staat om zich continu aan te passen aan een veranderende omgeving. Lees meer.
Wat zie je in een school met een professionele leercultuur?
Een lerende cultuur omvat leren op verschillende niveaus: zowel individueel, als team/collectief en de lerende organisatie. Lees meer.
Wat is de rol van de team-/schoolleider in (het stimuleren van) een professionel...
Een team- of schoolleider in een lerende cultuur balanceert continu tussen het bieden van ruimte voor initiatieven van leraren en het stellen van kaders voor deze initiatieven. Lees meer.
Wat is de rol van feedback geven en ontvangen in een professionele leercultuur?
In een lerende cultuur staan leerlingen, leraren, schoolleiding en bestuurders open voor elkaars kennis, feedback en ideeën. Lees meer.

Ook interessant

Edualdo: de plek waar je ervaring uitwisselt

Edualdo is dé plek waar leraren, schoolleiders en teamleiders kennis en ervaring uitwisselen. Edualdo is een initiatief van het programma Voortgezet Leren van de VO-raad.

Platform samen opleiden

Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen. In de kennisbank vind je praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school.

Achttien schoolportretten

In dit boek vind je achttien schoolportretten over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Hoe hebben zij verandering aangepakt en wat leerden ze van elkaar?

Ontwikkelmodel: een lerende organisatie

Voion heeft een ontwikkelmodel Lerende Organisatie opgesteld. Bekijk op welk niveau jouw school zit en zie waar je stappen kunt zetten.

Website Sterk Samenwerken

Sterksamenwerken.nl biedt praktische checklists, tips en hulpmiddelen bij het samenwerken in een team. Je past ze toe aan het begin, aan het eind of onderweg als je vastloopt of denkt dat het beter kan.

VO-academie

VO-academie biedt een grote verscheidenheid aan professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders en bestuurders aan, en draagt zo indirect bij aan hun lerende houding en daarmee aan een lerende schoolorganisatie.