Professionele leercultuur

In een professionele leercultuur blijven niet alleen leerlingen, maar ook leraren, schoolleiders en bestuurders zich ontwikkelen. Er bestaat een gedeeld beeld over welk professioneel gedrag daarbij hoort en dit zie je terug in de manier waarop men met elkaar om gaat. Iedereen werkt continu aan verbetering door van en met collega’s te leren en door samen te werken aan toekomstgericht onderwijs. Alle onderwijsprofessionals hebben een onderzoekende houding en het bestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor een gedeelde visie op kwaliteit en leren. Collega’s voeren een professionele dialoog, geven elkaar feedback en leraren durven te experimenten in de eigen lespraktijk.

Tools en instrumenten

Samen effectief!
Samen effectief!
Met het spel Samen effectief kun je op een laagdrempelige manier een…
Instrumenten om online leren te observeren en evalueren
Instrumenten om online leren te observeren en evalueren
De werkgroep Online Leren heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee je online…
De Schoolfie
De Schoolfie
Wil jij weten hoe het ervoor staat met het ambitieuze leerklimaat op…

Onderzoeksinstrumenten

Scan School als professionele leergemeenschap
Vraag: Ik wil weten in hoeverre de school een professionele leergemeenschap is.…